Hetven üzlethelyiség vár eladásra

Nagyvárad – A nagyváradi helyi tanács
kinevezte az önkormányzat tulajdonában
lévő üzlethelységek
eladását irányító
bizottság új összetételét.
Mintegy hetven önkormányzati tulajdonban
lévő üzlethelyiség vár
még eladásra.


A hat tagból és két
póttagból álló
bizottság elnöke Delorean Gyula
helyi tanácsos is, aki portálunkat
arról tájékoztatta, hogy a
bizottság célja gyakorlatba ültetni
az 550/2002 számú, az állami
tulajdonban lévő
üzlethelyiségek eladására
vonatkozó törvényt. 
„Vannak olyan üzlethelységek, melyek
tulajdonjogi helyzete vitatott volt. Ezeket az
üzleteket a bérlők
megvásárolhatták, amennyiben
viszont ezt nem tették meg, akkor mi el kell
adjuk azokat” – mondta a bizottság
elnöke
. „Volt sok üzlet,
amelyek a visszaszolgáltatási perek
tárgyát képezték, de ezek
az ügyek is kezdenek lassacskán
megoldódni. A tulajdonjogi pereket a
város általában megnyerte, mert
akik benyújtották igényüket
egy-egy üzlethelyiségre, nem tudták
kellőképpen bizobyítani azt, hogy
ők a jogos tulajdonodok vagy
örökösök” – folytatta
Deloran, aki közölte, hogy
ez az ügykór mintegy hetven váradi
üzlethelységre vonatkozik . A
tanácsos hozzátette, hogy a
jövő héten már
várható is négy vagy öt
üzlethelység eladása.

Delorean kiemelte, hogy minden egyes
üzlethelységet a hét
nagyváradi akkreditált becsüs
cég egyike értékel fel, majd az
árverésen a cég által
megadott érték lesz a kiinduló
ár, ezalatt az összeg alatt nem szabad lesz
eladni ezeket az ingatlanokat – jelezte a
bizottsági elnök. Innentől kezdve a
szabad piaci törvények
érvényesülnek majd, azaz, a
többet kínáló
vásárlónak adják majd el az
üzlethelységeket, mondta
Delorean hozzátéve, hogy az
önkormányzat nem köteles eladni ezeket
az üzlethelységeket, viszont arra sem lehet
számítani, hogy ezekbe az ingatlanokva a
polgármesteri hivatal
különböző
intézményeit, hivatalait
költöztessék be.
Egyébként nincs
határidőhöz kötve a 
kereskedelmi helyiség eladása, épp
nemrégiben volt példa arra, hogy a
Sas-palota egyik
üzlethelységének
eladását
leállították tekintettel a
gazdasági visszaesésre és az
ebből fakadó olcsóbb
ingatlanárakra.

Pap István