Hét megyéből, hét-hét tanuló

Hét megyéből, hét-hét tanuló vett részt azon a képzésen, melyet az országban először rendeztek meg, Kolozsváron a „Septimiu Mureşan” Rendőrképző Iskolában.

A meghívott újságírókat a rendkívül udvarias a fogadtatáson kívül kétnyelvű plakátok fogadták, melyen románul és magyarul a következő tartalmú szöveg volt felírva: Felső sorban: LEHETSÉGES KÜLDETÉS. Közbül: EGYENLŐ ESÉLYEK A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN. Alsó sorban: JELENTKEZ EGY RENŐRKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN.      

E-maiban értesítettek „ Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, a Román Rendőrség Főfelügyeletéhez tartozó „Septimiu Mureşan” Rendőrképző Iskola, valamint a Bűnmegelőzési és Pszichoszociológiai intézet tisztelettel meghívja Önt a Lehetséges küldetés – iskolai tábor a kisebbségekhez tartozó fiatalok számára című rendezvényt bemutató sajtótájékoztatójára.”
     Az eseményre 2010. augusztus 12-én került sor a „Septimiu Mureşan” Rendőrképző Iskolában, Kolozsvárott. Amit az intézet igazgatója Stoica Laurenţiu elmondta: A tábor célja, egyenlő esélyeket teremteni az etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalok számára, fölkeltve érdeklődésüket a rendőri pályán való elhelyezkedés lehetőségei iránt.
     A tábor augusztus 9.-13 között került megszervezésre, olyan X. és XI. osztályos tanulók számára, akik a magyar, a roma vagy a német kisebbségekhez tartozónak vallják magukat, és Bihar, Kolozs, Kovászna, Hargita, Maros, Szatmár vagy Szeben megyei illetőségűek.
     A táborba több mint 200 jelentkezőből kiválasztott49 résztvevője tájékoztatást kap a Román Rendőrség főfelügyeletének keretén belül létező tanulmányi- és karrier-lehetőségekről, valamint részt vesz számos, a rendőri pályára felkészítő tevékenységben.
        
       Stoica Laurenţiu igazgató hangsúlyozta, hogy az iskola ideje alatt minden diákjuk szállást, étkezést és ruházatot kap, és egy bizonyos pénzösszeget is. Az iskola befejezése után a végzett rögtön biztos állást kap, De ha adottságai engedik, akkor tovább tanulhat az ország bármelyik egyetemén.
 De tovább fejleszthetik magukat a kriminalisztikában is.
       Ádám Gábor, mint az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának igazgatója azokat a szándékokat ismertette, melyek ahhoz az elhatározáshoz, vezettek, hogy ezt az akciót támogassák.
     Az élet bizonyította szükség, van Romániában olyan rendőrökre is, akik anyanyelvi fokon ismerik a magyar nyelvet és a lakossággal anyanyelvükön, tudnak beszélni. Erről egyébként törvény is rendelkezik. Ami azt támasztja alá, hogy olyan helységekben, ahol a nemzeti kisebbségek túlsúlyban vannak, a magyarul tudó rendőrök eredményesebb tevékenységet, tudnak kifejteni, mert az emberek is jobban megértik maguk velük.
     Ezek után a sajtó képviselői is megtekinthettek egy nyílt kriminalisztika órát, melyen az oktató tanár, Pop Cornel, újlenyomatok vételének technikáját mutatta be. Amint tőle megtudhattam, a rendőrségi állomány 1%- át, teszik ki a képzett kriminalisták. Ennyiből is láthatjuk mennyire szükséges a jól képzett szakember.   
Ezután nyílt lehetőség azokkal a fiatalokkal találkozni, akik részvettek ezen a modelláló tanfolyamokon.
 Az első, akit megkérdezetem Szatmár megyéből jött, és Dani Róbertnek hívják. Amit elmondta családjukban eddig katona volt, de rendőr még senki. Szeretne minél jobb rendőr lenni. Hargita megyéből érkezett Antal Edit, akit vonz a rendőrszakma.
       Minden csoport, kísérő tarárral érkezett.
        Sós Sándor a kolozsvári Báthory István Líceumból, testnevelő tanár szerint: Kolozsvárról három ifjú is bekerült erre a tanfolyamra. A többiek a megye más városaiból vannak. Számára is rendkívül érdekes volt, meglepte az iskola épülete, az emberek kedvessége, segítő készsége, a program igényes összeállítása, a rendőr-felügyelőség nyitottsága. Az ilyen fajta programok szerinte nagyon hasznosak. A gyermekek megismerhetik a felnőtt emberek érdekes tevékenységét.
       Bihar megyéből, Nagyváradról érkezett Fazakas Gábor kísérőtanár, akit a szervezett programok érdekessége kötött le. A civil szervezetek ilyen tevékenysége láthatóan hasznos. Ezt kellene tovább fejlesztve jobban és több segítséggel kultiválni. Az eredmények is látványosabbak lennének. Ez az út jó felé halad és a kisebbségben élők is, tapasztalhatják, számukra is nyílnak a lehetőségek. Ha tudnak velük élni. Ennek tudatosításában komoly szerep hárul a különböző civil szervezetekre, és azoknak tevékenységére.           
 
 Csomafáy Ferenc