Henri Coanda Posztliceális Iskola – Henri Coanda Humanitárius Alapítvány – több mint 20 éves szakmai tapasztalat!

Henri Coanda Posztliceális Iskola – Henri Coanda Humanitárius Alapítvány – több mint 20 éves szakmai tapasztalat!
A Henri Coanda Humanitárius Kulturális Alapítvány egy hagyománnyal és tapasztalattal rendelkező oktatási és képzési szolgáltató, amely a munkaerő képzés piacán tevékenykedik, hiszen a 2000. év óta támogatja a líceumok, posztlicelális iskolák és szakképzési központok országos hálózatát.

Akkoriban az Alapítvány Igazgatótanácsának döntése alapján egy hónapon belül hét megyében letették legalább 16 középiskola alapjait. A Nagyváradi Henri Coanda Posztliceális Iskola volt a Henri Coanda hálózatban létrehozott első intézmények egyike, országos szinten pedig ez volt az első, az Oktatási Minisztérium által akkreditált posztliceális magániskola.

A főként Bihar, Temes, Kolozs, Beszterce-Naszód, Brassó, Máramaros, Maros, Hunyad, Szatmár, Szeben, Fehér, Krassó-Szörény, Arges, Constanta, Calarasi, Ialomita megyékben és Bukarestben létrehozott Henri Coanda iskola, líceum és a szakképzési központ hálózat ki kívánja terjeszteni oktatási és képzési tevékenységét az ország más megyéiben is, mint például Iasi, Bákó, Suceava, Galati vagy Neamt.

„Ebben az évben két kommunikációs és menedzsment továbbképzési kurzust akkreditálunk tanárok számára, amelyek mindegyike 30 átvihető kreditet tartalmaz. Szeptembertől tudjuk ezeket a tanfolyamokat a diákoknak ajánlani.” – mondja Dana BONCA professzor, a Henri Coanda Humanitárius Kulturális Alapítvány elnöke és Henri Coanda Posztliceális Iskola alapítója.
A Henri Coandă Postliceal Iskola oktatási tervében olyan szakképzések szerepelnek, mint: általános orvosi asszisztens, gyógyszerész asszisztens, fizio-balneo-kinoterápia és rehabilitációs orvosi asszisztens.

Az 1997-ben alapított Henri Coanda Humanitárius Kulturális Alapítvány szakképzési programokat fejlesztett ki és szolgáltatott az emberek számára, függetlenül korábbi képzési szintjüktől. Így ma az általuk működtetett szakképzési központok révén, az illetékes intézmények által engedélyezett / akkreditált képzéseket, kezdő tanfolyamokat, képesítéseket, szakosodásokat vagy továbbképzéseket tart közel 40 szakmában, mint például: csapos, szakács, pincér-felszolgáló, fodrász, cukrász, kozmetikus, villanyszerelő, gyermekgondozó-nevelő, szakmai kompetencia értékelő, képzési program és szolgáltatóértékelő, oktató, borbély, humánerőforrás-felügyelő / referens, képzési oktató, ápoló, idősgondozó, fitneszoktató, vízvezeték- és gázszerelő, fémszerkezet és technológiai berendezés lakatos, fémlakatos, kereskedelmi dolgozó, manikűrös / pedikűrös, sminkes, projektmenedzser, metodista, környezetvédelmi felelős, hulladékgazdálkodási szakember, műköröm építő, autóbádogos és -festő, kövező-vakoló kőműves, masszőr technikus, személyes adatok védelme szakértő, az alapvető higiéniai fogalmak képzése, valamint a földgázzal kapcsolatos tervezési, kivitelezési és kiaknázási tevékenységet végző természetes személyek elméleti képzései (ANRE).

Figyelembe véve az érdekeltek képzési igényeit és a munkaerőpiac követelményeit, az Alapítvány folyamatosan foglalkozik az emberi erőforrás képzésével és fejlesztésével, így az alábbi szakoktatási programokat akkreditálta tanárok számára:
– az oktatási menedzsment hatékonyságának biztosítása az oktatási intézményekben – 30 kredit;
– osztálykezelés – 30 kredit;
– kommunikáció és kapcsolatkezelés az oktatási egységekben – 30 kredit.

A Henri Coanda jelenleg 31 posztliceális iskolából, 7 magán líceumból és 30 szakképzési központból álló országos hálózattal, valamint évi több mint 5000 végzőssel büszkélkedhet.
A hálózat tanárai és szakértői magas erkölcsi és szakmai hozzáállással rendelkeznek. A diákok és a tanulók irányítását teljes odaadással végzik, hogy átadják az elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges ismereteket, példát mutatva az erkölcs, az etika és a szakmai deontológia terén.

Az Alapítvány célja – Képzés mindenkinek
Minden ember megszületik, fejlődik, és bizonyos pszicho-fizikai, de különösen pszichikai sajátosságokkal rendelkezik, melyek az egyéniségét alkotják. A kortárs pedagógia elismeri az egyén pszichológiai sajátosságainak létezését, amelyek egyértelműen megkülönböztetik az egyes személyeket másoktól, valamint az egyes csoportok viszonylag közös egyéni sajátosságainak meglétét is. Ebből a szempontból a tanulók életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelő differenciált bánásmódban részesülnek.
A Henri Coanda iskolákban, líceumokban és szakképzési központokban minden tanulónak és diáknak esélye van a képzésre. „Az oktatást / a tanárok munkáját nem kell kritizálni, mert az egyes tanulók pszichikai-szellemi tulajdonságaik függvényében elsajátíthatják a szükséges ismereteket, a tanárok, és a család segítségével.” További részletek: https://univ-henricoanda.ro/.

(Fizetett hirdetés: H 258225)