Helytállni, nem jajveszékelni

Helytállni, nem jajveszékelni
Vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottak a nagyvárad-réti református templomban abból az alkalomból, hogy véget ért a XIII. Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó.

Ünnepi istentiszteletre szólította a gyülekezeti tagokat, illetve a máshonnan érkezetteket tegnap délelőtt a várad-réti református templom harangja, abból az alkalomból, hogy véget ért a XIII. Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánc találkozó, illetve arra való tekintettel is, hogy évfordulója volt az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak.
A Királyok II. könyve VI. fejezetének 13-tól 17-től terjedő versei alapján szólt az alapige, melyre dr. Pálfi József parókus lelkipásztor építette szószéki beszédét. A sajátos történet főszereplője Elizeus próféta volt, akit úgy ismerünk, hogy Isten egyik embereként leleplezte a szír király tervét, illetve szándékát, aki a választott nép fiait újra meg újra meg akarta támadni, azonban nem sikerült neki elejteni őket, mivel volt valaki- Elizeus-, aki az Istentől kapott üzenetnek köszönhetően figyelmeztette övéit, hogy mi a gyenge pontjuk. Így a szír király hiába tudta, hogy hol tartózkodik a próféta, nem tudta őt bántani, sőt Isten emberének sikerült elvezetnie őt egy olyan helyre, ahol könnyen lemészárolhatták volna a harcias uralkodót a választott nép fiai. A zsidó király kérdésére azonban Elizeus azt tanácsolta: ne ölje meg, hanem bocsásson meg, adjon enni-inni neki. Az eseményeknek egy másik lényeges eleme ugyanakkor, hogy a próféta szolgája, mikor meglátta a szír sereget, kétségbeesett, összeomlott, és nem tudta, hogy mit tegyen, Elizeus azonban tisztában volt azzal, hogy mi a feladata, és azt kérte imájában Istentől: nyissa meg a szolga szemét, hogy lásson.

Négy tanítás

Mindebből négy tanítás következik- magyarázta a tiszteletes. Fontos, hogy észrevegyük azt a gazdag szellemi világot is, ami körülvesz bennünket, mert aki átéli Isten oltalmazó szeretetét, az megnyugszik, feloldódik és megbékél. Az Úr ugyanis jónak teremtette eredetileg a test-lélek-szellem szerkezetét, ez azonban elromlott, és gyógyítást igényel. Ezért Isten érintésére van szüksége az egész emberiségnek, aki magától tudja, hogy mit, hol és miként kell cselekednie, mert a kelléktára hallatlanul gazdag. Keresztényként pedig nekünk tudnunk kell, hogy létezik ilyen láthatatlan segítség, ez a mi reménységünk és hitünk fundamentuma. Egyénként, közösségként és nemzetként is úgy kell viselkednünk, mint ahogy Elizeus tette, vagyis nem jajgatnunk kell, hanem helytállnunk, teljesíteni azt a küldetést, amivel Isten megbízott bennünket, ahogy a csillagocskák is teszik ezt, vagy annak idején cselekedtek 1956 hősei- nyomatékosította a lelkész.
A hirdetések után egy dal erejéig fellépett a Csillagocska-zenekar. Szólót énekelt Vincze Balázs, majd a gyülekezet is bekapcsolódott az éneklésbe. Az ünnepség a templom előtti téren ért véget, ahol a jelenlevők az ’56-os hősök emléke előtt tisztelegtek, közreműködtek a Váradi Dalnokok.

Ciucur Losonczi Antonius