Helyi tanácsülés

Nagyvárad – Október 15-én, pénteken 14 órai kezdettel a városháza dísztermében rendkivüli közgyűlést tart Nagyvárad önkormányzati képviselő-testülete.

A napirendi pontok közt szerepel a Vízművek Rt. alapszabályzatának módosítására vonatkozó szakjelentés és határozattervezet, valamint különfélék.