Helyet hagyni az őrzőangyaloknak

Akt.:
Helyet hagyni az őrzőangyaloknak
Nagyvárad- Csütörtök délután a Szent Őrzőangyalok tiszteletére templombúcsút tartottak az irgalmas rend kolostorának kápolnájában. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kóhr Balázs kanonok volt.

 

A mellénk rendelt Szent Őrzőangyalok tiszteletére ajánlotta fel csütörtök délután az irgalmas rend kápolnájában bemutatott szentmisét Kóhr Balázs kanonok azzal a kéréssel: továbbra is támogassák lépteinket a mennyország felé vezető úton. Bevezetőjében ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: már Órigenész és Nagy Szent Vazul is írt az őrzőangyalokról, de az Ószövetségben is hallani róluk, és számos más idézetet is fel lehetne sorolni létezésük bizonyítására. Olyan szellemi teremtmények ők, akiknek ugyan nincs testük, de magasabb rendű lények mint mi, értelemmel és szabad akarattal. Nincsenek helyhez kötve és szünet nélkül dicsőítik Istent, szolgálják üdvözítő tervét, illetve körülveszik Krisztust.

Készségek

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében a tisztelendő hangsúlyozta: jó, hogy legalább egyszer egy évben különös figyelmet fordítunk az őrzőangyalokra, hiszen őket mellénk rendelte Isten, hogy vezessen a bűneinktől göröngyös utunkon. Nem a művészek által kiagyalt lények ők, hanem valóságosak, csak sajnos túl keveset gondolunk rájuk, pedig ha naponta megszólítanánk őket, nagyobb biztonságban lennénk, hiszen olyan, az életünket formáló magatartásokat, illetve készségeket jelentenek, sugallnak, mint a szeretet, a kiengesztelődés, a lelki nyugalom, a gyöngédség, a türelem, a hűség vagy a derű. Arra indítanak bennünket, hogy a szívünkben kiteljesedjenek a szentté válás feltételei, és gyakoroljuk azon erényeket, melyeknek köszönhetően sikeresek lehetünk. Isten követeiként és lelki útitársainkként emellett rámutatnak arra, hogy életünk több mint a jelen, ugyanis mi egy más világnak vagyunk igazából a polgárai. Ott vannak az Úr közelében, s a szentekkel közösen éneklik a zsoltárokat, reményt adnak, hogy nem hiábavalóak az imáink.
A prédikációját a ny. plébános egy igaz történetnek az elmesélésével zárta, mely a hűségről szólt, illetve arról, miért fontos, hogy az életének jelentős ünnepein mindenki egy-egy helyet fenntartson az őrzőangyala számára.
Az elhangzottakért Kiss Albert főesperes-kanonok mondott köszönetet, a szellemi útravaló mellé pedig a hívek távozáskor testi táplálékot is magukhoz vehettek kalács és üdítő formájában, a nőszövetség jóvoltából.

Ciucur Losonczi Antonius