Hegesztő-szimulátoros duális képzés lesz

A projektben érdekeltek tegnap a Continental hotelben tartottak sajtótájékoztatót. (A szerző felvétele)
A projektben érdekeltek tegnap a Continental hotelben tartottak sajtótájékoztatót. (A szerző felvétele)
Tegnap a megyeházán tanácskoztak az önkormányzat, a tanfelügyelőség, más állami intézmények, és magánvállalkozások képviselői. Elvi megállapodást kötöttek arról, hogy létrehoznak egy NGO-t azzal a céllal, hogy útjára indítsák a megyében a duális képzést.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke kifejtette: körülbelül egy fél évvel ezelőtt villámlátogatást tett Észak-Németországban, Düsseldorf térségében közösen Werner Braunnal, aki a brassói Német Gazdasági Klub elnöke. A sajtótájékoztatón jelen levő Andreas Hart volt a házigazdájuk, aki a Lucas-Nülle céget irányítja. Az volt a céljuk, hogy a helyszínen tanulmányozzák mindazt, amit a duális képzést jelenti a német oktatási rendszerben, valamint különféle vállalkozások képviselőivel is találkoztak. Azt tapasztalták: a felkészítés a munkaerőpiac valós elvárásainak figyelembe vételével történik. Az egyeztetés tegnap második szakaszába lépett, vagyis ezúttal a Megyei Tanács székhelyén az önkormányzat látta vendégül Andreas Hartot és Werner Braunt, illetve a tárgyaláson ott voltak még a reprezentatív váradi és Bihar megyei társaságok vezetői, a tanfelügyelőség, a munkafelügyelőség és más, a munkaerő-foglalkoztatásban érintett intézmények képviselői. A brassói Kronstadt modellt szem előtt tartva, arra a következtetésre jutottak, hogy Bihar megyében is útjára indítják a modern duális képzést. Ennek érdekében elvileg megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy kormányfüggetlen szervezetet. Ennek az NGO-nak a négy alapítótagja a Bihar Megyei Ipari Parkok Kft., a Lucas-Nülle, a Selina, a Gavella és az Auto Bara, de közben mások is- például a Faist Mechatronic és az Eberspacher- jelezték, hogy csatlakoznának.

Elindultak tehát egy úton, és ezeknek az entitásoknak a bevonásával kialakítanak egy rendszert, mely számára a polgármesterekkel folytatott egyeztetések után három települést szemeltek ki: Kágyát, Élesdet és Belényest. Elsőnek a kágyai szakiskola lép be a körbe, melyet a közelmúltban 5 millió euró értékű befektetéssel korszerűsítettek. Ott van ugyanis campus, bentlakás, műhelyek, vagyis minden, ami szükséges a Tanács által megálmodott projekthez. A piackutatások azt jelezték, hogy hegesztőkre van égetően szükség, ezért elsőnek ilyen szakembereket fognak képezni, akiknek a diplomáit egész Romániában elismerik majd.

Werner Braun arról beszélt, hogy az általa vezetett Német Gazdasági Klub kezdeményezte és hozta létre az első, duális képzést nyújtó szakiskolát, mely sikertörténetnek bizonyult, hiszen több mint 800 diákkal büszkélkednek, és ezeknek a 98 százaléka az iskola elvégzése után el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. A modell nem csak Brassó, hanem más helységekben is életképesnek bizonyult, de növelni szeretnék ezek számát, ezért döntöttek úgy, hogy errefelé is orientálódnak. Örültek annak, hogy nyitottságot tapasztaltak a Bihar megyei önkormányzat részéről, hiszen a projekt csak akkor működőképes és fenntartható, ha együttműködnek a cégek, a helyhatóságok és a tanfelügyelőségek. Megjegyezte: tetszett neki az a gondolat is, hogy ezeket az iskolákat az ipari parkokba akarják integrálni, ezekhez kötni, mert paradigmaváltásra van szükség abból a szempontból, hogy ezek a létesítmények nem csupán infrastrukturális tényezőként kell megjelenjenek, hanem a képzéshez is hozzá kell járuljanak, hiszen felkészült munkavállalók nélkül nincs fejlődés, illetve nem valósul meg az új befektetőknek a vonzása sem.

Hegesztő-szimulátor

Andreas Hart szerint Románia egyre inkább rá fog kényszerülni a szakképzett munkaerő által nyújtott tudásra. Azt mondta: az előtte szólók által felvázolt koncepcióban a Lucas-Nülle cégnek az a szerep jut, hogy attraktív megoldásokat kínáljon a duális képzésre azokra a tapasztalatokra hagyatkozva, melyeket Németországban szerzett. Meglátásában ennek az egyik előnye, hogy nem csak a német, hanem más európai beruházások is rálelhetnek a Bihar megyébe vezető útra. Az általa kiválósági központnak nevezett tanintézetben nem csak fiatalokat, hanem felnőtteket is képezni fognak, német és magyar nyelvű didaktikai anyagokat biztosítanak, illetve kérésre angol nyelvűeket is. Gyakorlatilag ötvözik az elméleti tudást a gyakorlatival- magyarázta. Úgy fogalmazott: abból indulnak ki, hogy a hegesztés is egy művészet, a kézügyesség művészete. Egy hasonlattal érzékelte, hogy miként fog zajlani az oktatás. Arra hívta fel a figyelmet: a repülőgép pilótáknak kötelező módon 1200 órát kell gyakoroljanak szimulátorokban, és ezekhez hasonló berendezések segítségével készítik fel a leendő hegesztőket is, a nemzetközi standardoknak megfelelően, általuk hatékonynak tartott pedagógiai módszerekkel. Ez úgy történik, hogy a tinédzser vagy felnőttkorú diák reggel két órán keresztül a szimulátor segítségével „egy több mint virtuális” világba csöppen, majd valós szerszámokkal, gépeken dolgozik. „Ha úgy tetszik, emiatt a hegesztő-szimulátoros felkészítés miatt ez a projekt zászlóshajónak számít Romániában”- nyomatékosította.
A német vendégnek Traian Bodea, a Megyei Tanács ALDE-s alelnöke mondott köszönetet azért, hogy hozzájárul a duális képzéshez.
Delia Ungur, az Bihar Megyei Ipari Parkok Kft. vezetője kifejtette: a következő időszakban találkozni fog azokkal a cégekkel, melyek érdeklődést tanúsítanak ezen projekt iránt, felmérve az igényeiket, valamint együttműködnek a tanfelügyelőséggel is, a beiskolázási terv miatt. A tervük az, hogy a 2018/19-es tanévben már legyenek diákok.

Ciucur Losonczi Antonius