Hazugságot tanítanak rólunk az iskolában

Nagyvárad – Szerdán 18 órától Kiszely István professzor tartott igen érdekes, jó hangúlatú előadást a Góbé csárdában Mit adott a magyarság a világnak: őstörténetünk a legújabb kutatások tükrében címmel.

A négy egyetemi diplomával rendelkező több egyetemen oktató, Belső Ázsiában expedíciókat vezető és a magyarság őstörténetének témakörében több könyvet is megjelentető professzort Pápay Zoltán és Nagy József Barna köszöntötte és mutatta be a meglehetősen nagy számú hallgatóságnak házigazdaként, illetve a rendezvény szervezőjeként. Dr. Kiszely István gyakorlott, jó előadónak bizonyult, le tudta kötni hallgatósága figyelmét. Humoros kiszólásait gyakran megtapsolták. Bár alapkézettsége orvos-biológus, az ELTE bölcsészkarán kínai nyelvet is tanult, és 40 éve foglalkozik a magyarok őstörténetének a kutatásával, sőt tanításával is az utóbbi időben. Az általa e témában írt tankönyvet elfogadták, megtalálható a neten is, de nem alkalmazzák. “Még mindig hazudnak nekünk reggel, délben és este. A magyarok manbapság iskolában tanított őstörténelme hazugság. A Magyar Tudományos Akadémián olyanok ülnek, akik még a Bíborban Születgett Konsztantin bizánci császár magyarokról szóló feljegyzéseit is felülbírálják, pedig a császár nem Népszabadságot írt”-mondta.

– A könyvem kiadásába sem egyeztek bele, pedig Amerikában több, mint besztszeller lett, 300.000 példányszámban adták ki. A több ezer éves kínai forrásokból a magyarokra, húnokra vonatkozó adatokat le sem fordították, mert nem pászol bele a finnugor elméletbe. A finnugor elméletet osztrák nyomásra dolgozták ki. A Bécsi Kancellária 1821-ben kelt leiratában olvastam, hogy felszólítják a történészeket egy olyan magyar törtélnelem megírására, melyre nem lehetnek büszkék. A finnek 2003-ban már átírták történelmüket, mondván: lehet hogy nyelvük rokon a magyarral, de genetikailag semmi köze a két népnek egymáshoz. Ideje lenne Magyarországon is átértékelni a monarchikus történelmet. Én olvastam az arab, kínai és bizánci forrásokat is és mondhatom hogy a magyarok az európainál sokkal ősibb kultúrával rendelkeztek, 3000 éves úrásuk fenmaradt, miként nyelvünk, zenénk és táncunk is, bár egyedi Európában, akárcsak genetikai állományunk, amit a DNS vizsgálatok bizonyítottak. Etelközben nem 500 évig csak 45 évig tartózkodtak a magyarok, a honfoglalás egy évvel hamarabb volt a most elfogadottnál és három  lépcsős volt, Árpád pedig nem a 7 törzzsel hanem hamarab jött be hún elődeink örökségébe, mondta az előadó.

Albert Ferenc