Hazatértek az Arany-kéziratok!

Dr. Kalla Zsuzsa gyűjteményi igazgató és E. Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum tavaly leköszönt főigazgatója Arany Juliska szekrényéről beszél a megjelenteknek
Dr. Kalla Zsuzsa gyűjteményi igazgató és E. Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum tavaly leköszönt főigazgatója Arany Juliska szekrényéről beszél a megjelenteknek
Félévi restaurációs munkát követően péntek délután hazatértek az Arany János-kéziratok a nagyszalontai múzeumba. Ez a jelentős pillanat nyitotta a Szentivánéji Fesztivál háromnapos ünnepét.


Arany János hagyatékának restaurálása tavaly ősszel, a tárgyak, bútordarabok rendbehozatalával kezdődött, majd ez év elején a kéziratokat is Budapestre szállították. Az első kategória darabjait tucatnyi mester vette kezelésbe, bútor, textil, festmény és fémtárgy restaurátor dolgozott, hogy száz év nyomát eltüntesse, s előcsalogassa a kezdeti szépséget. A kéziratokat a budapesti Országos Széchényi Könyvtár szakemberei restaurálták, garantálva ezzel a dokumentumok megmaradását a következő generációk számára.

A költő személyes tárgyainak, bútorainak többsége már március óta ismét megtekinthető a múzeumban, azonban néhány darab hosszasabb kezelést igényelt, ezek készültek el mostanra, a dokumentumok restaurálásával egyszerre. A látványos eredményt megtekinthette a nagyközönség is, pénteken és szombaton, egy rendhagyó kiállítás keretében. A tárlat megnyitóján részt vettek a restaurátor szakemberek is, valamint a Széchényi Könyvtár képviseletében Boka László igazgató, a Petőfi Irodalmi Múzeum részéről E. Csorba Csilla, az Arany év kurátora.

Új Arany-kézirat!

A restaurálás során nemcsak a tárgyak, dokumentumok „megszépítéséről” gondoskodnak a szakemberek, hanem egyúttal tanulmányozzák is a hagyaték darabjait. Ilyenkor titkos információk bukkannak a napvilágra, s bizony értékes új adalékok is előkerülnek. A Széchényi Könyvtárban mintegy nyolcszáz dokumentumot restauráltak, Arany János kéziratait, illetve levelezését. Utóbbiak sorában új, eddig teljesen ismeretlen kézirat került elő. Arany János háromféle borítékot használt leveleinek: vagy boltban árusítottat, vagy olyat, amit ő maga hajtogatott egy tiszta papírból, vagy olyat, melyet ő maga hajtogatott, egy piszkozat-papírból. Ez utóbbin kívül nem látszott, hogy belül írást rejt a boríték, erre csak akkor derülhetett fény, amikor a gondosan hajtogatott, vágott, ragasztott lapot a restaurálás érdekében szétnyitották. A kinyílt lapon ott a kézirat, Arany eddig sosem látott feljegyzései! A rendhagyó kiállításon ez a felfedezés is bemutatásra került, egy sor érdekes és felbecsülhetetlen értékű dokumentummal egyetemben.

A tárgyak, bútordarabok is sokat mesélnek a hozzáértőknek. Például a most restaurált téka, Arany Juliska könyvszekrénye. Nemcsak azt látni rajta, hogy milyen lehetett egykoron, de arról is hírt kap a szemlélő, hogy milyen könyvállománnyal rendelkezett a nagy költő lánya, milyen mentalitás uralkodhatott az Arany családban anno. S mellesleg az is kiderült, ki restaurálta a bútordarabot a szalontai múzeumba hozatala előtt, hiszen a szekrény rejtett sarkában feljegyezte az egykori mester a nevét s a dátumot.

A rendhagyó tárlat csak másfél napig volt látható, a kiállítóteremben ugyanis nem lehetett a kéziratok számára biztonságos klímát teremteni. Szombat este minden dokumentum a nemrég kialakított, minden szempontból megfelelő raktárba került, ahol hét lakat alatt őrzik tovább az Arany-kincseket.