Hazatérés napja

Vasárnap, a hiripi református egyházközség ötödik alkalommal rendezi meg a Hazatérés napját. A már hagyömányossá vát rendezvény Bartha Sándor hiripi református lelkipásztor kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy évente egyszer találkozzanak a hiripről elszármazottak azokkal a többnyire idősebb emberekkel, akik még ott élnek.

Az elmúlt öt év során rendszeresen megkoszorúzták a hősök emlékművét és a hiripen szolgáló lelkipásztorok emléktábláját. Az idei találkozón a helyi fiatalok versekből és énekszámokból álló műsora után következik Enyedi István orgonakoncertje, majd találkoznak mindazok, akik 1971 és 1981 között konfirmáltak.