Hatvan éves a révi líceum

Hatvan éves a révi líceum
Május 19-én fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a Révi Műszaki Szakkollégium. A megemlékező ünnepségre a szervezők várnak minden egykori és jelenlegi diákot, oktatót.

 

Az 1784-ből származő jegyzőkönyvek szerint ez időben már református felekezeti iskolája volt Révnek, melynek akkori rektora Járai János a Horea-féle lázadáskor Erdélybe szökött, írja Juhász Viktor Rév monográfiájában. A régi iskola a református parókia kertjében állt. 1857-ben Szántó József református lelkész-tanító írja: a hívek iskolázatlanok. Házról házra járva erővel összevarázsol harminc gyermeket, akik csak titokban járhat iskolába, mert otthon érte verést kapnak. A kerítetlen puszta udvaron tanítja betűkre a gyermekeket. Berekböszörményi rektorsága alatt keresményéből minden építkezési anyagot beszerezve, az iskolát utolsó szegig felépítette. A végén minden vagyonát az egyháznak adja. 1864-ben Nagy János református lelkész-tanító 27 gyermeket tanít írni, olvasni, de csak nyáron, mivel az iskolát nem bírják fűteni és a gyermekek is ruhátlanok. A görög katolikus egyháznál levő feljegyzések szerint román felekezeti iskola is létezett Réven és 1760-ban Pap János nevű pap-tanító 26 gyermeket oktatott. 1881-ben állami iskola létesül Réven. 1885-ben egy régi három tantermes épületben működik az iskola a Sebes-Körös bal oldalán, a görög katolikus (ma ortodox) templomtól nem messze. Ekkor a tanulók száma 100 körül van. 1900-ban az iskola igazgatója Gulácsy Endre, tanító Torday Lajos, valamint egy új tanító kap kinevezést Csávassy Amália személyében, aki nyugdíjazásáig itt tanít, itt is hal meg, sírja a helyi régi református temetőben van. Ebben az időben már állami óvoda is létezett, az óvónő Horváth Etelka volt. Valamennyien képesített, okleveles tanerők voltak. A tanköteles gyermekek száma (a 6 és 12 év közöttiek) ebben az időszakban 414 volt. A falu szellemi életének felemelése érdekében 1905-ben a földművelési minisztérium Réven Népkönyvtárat alapított. 1910-ben új modern hat tantermes, egy emeletes iskola épül a régi épület helyére, amely ma is áll. A második világháború után Réven újra Románia lett. A révi iskolában kétnyelvű volt az oktatás, külön igazgatósággal működött a román és a magyar tennyelvű iskola. 1948-ban közel 100 tanuló tanul Réven. Ebben az időben került a településre Brandasiu Ioan zenetanár, aki 1959-ig a román iskola igazgatója volt. Neki köszönhető, hogy 1953-ban új négy tantermes iskola épül állami alapból, melybe a hét osztályos magyar tannyelvű iskola költözött, s a régi emeletes épületben, ugyanabban az évben román tannyelvű középiskola létesült, országos viszonylatban vidéken az elsők között.

1969-ben újabb emeletes (8 tanterem, 2 laboratórium , irodák) iskola épült Réven önkéntes hozzájárulásból.Az iskolában kétnyelvű volt az oktatás. 1950-52 között a magyar iskola igazgatója Kiss Biró Ida, 1952-53 között Molnár Mária, 1953-59 között az iskola igazgatója Juhász Viktor. 1959. szeptember 1-től az ország egész területén megszüntetik az önnálló magyar iskolákat s ettől kezdve Réven a román tannyelvű líceum nyolc osztályos magyar tagozattal működik. Ma Réven az egykori líceumban -ma 1 számú Műszaki Szakkollégium- közel 1200 diákot oktatnak.

Május 19-én, vasárnap délelőtt 10 órára egykori és jelenlegi diákjait, tanárait várja a révi iskola, majd 13 órától a kultúrotthonban egy kulturális program keretében emlékeznek meg az évfordulóról. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Hasas János

Címkék: , ,