Hatszáz éves lovagrend

Hatszáz éves lovagrend
Ebben az évben ünnepli 600. évfordulóját a Luxemburgi Zsigmond által alapított Sárkány-lovagrend. Ennek emlékezetére az új tagavató útán emléktáblát avattak a Bazilikában.

Idén december 12-én lesz 600 éves a Sárkány-lovagrend. Ebből az alkalomból a váradi várban december 11-én egy emléktáblát avatnak – tudatta vitéz gróf várhegyi dr. Lehr György, a lovagrend legfőbb elöljárója. Azt is elmondta a Bazilikában, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár emlékére egy szobrot is szeretnének felállítani a püspöki palota kertjéban.

Új lovagok

E történelmi lovagrend most vasárnap két új taggal gazdagodott. Rendi dáma lett a váradi Csáky Ibolya, míg a felvidéki rendtartományból keviczei Keviczky Lászlót lovaggá avatták. Az avatási szertartást a lovagrend legfőbb elöljárója vezette. Az avatandó lovagot és dámát a tradicionális szövegre adott válaszaik után vették fel a rend soraiba. A beöltözés keretében megkapták a rend palástját, a díszes nyakéket és az egyéb rendi jelvényeket. A rendi elöljáró a jelölt kezébe adta a pár sarkantyút, majd a hüvelyből kivont kardot, hogy utána a karddal háromszor megérintse a jelölt vállát, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a rend lovagjává avassa. A tagfelvétel után vitéz váradi Fodor József generális vikáriust díszoklevéllel tüntették ki, aki ezt követően felszentelte a rend két új évfordulós zászlaját.

Végezetül a Bazilika Szent Mihály oltára mellett a Sárkány-lovagrend 600. évfordulójára egy emléktáblát avattak, amit Szabó István helyi lovag koszorúzott meg.

Székely himnusz

Vasárnap délután a Sárkány lovagrend megalakulásának 600. évfordulója alkalmából megtartott tagavatón a Bazilikában vitéz gróf várhegyi dr. Lehr György, a lovagrend legfőbb elöljárója többek között megosztotta gondolatait a Bazilikában a kivonuláskor elhangzott székely himnusszal kapcsolatban. Mint mondta, a himnusz egy ország imája, a székely nép a magyarság része, nem önálló ország, így tehát himnusza sem lehet. Bármennyire is szívmelengető az úgynevezett székely himnusz dallama, az csak egy 1901-ben született műdal, nem egy ősi ének, vélekedett az elöljáró.

Péter I. Zoltán