Hátrányos megkülönböztetés éri a magyar betegeket a román betegellátásban

Vizsgálatot indított Romániában az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) ama kezdeményezése ügyében, hogy szüntessék meg a romániai betegellátásban a magyar nemzetiségű pácienseket sújtó hátrányos megkülönböztetést – írja pénteki számában a Kolozsváron megjelenő Krónika.

A napilap beszámolója szerint az ifjúsági szervezet márciusban fordult beadvánnyal az egészségügyi és az oktatásügyi minisztériumhoz, arra kérve a két tárcát: kötelezzék a magyar nyelvű betegellátás biztosítására az erdélyi egészségügyi intézményeket. Az EMI arra hívta fel az illetékesek figyelmét, hogy az utóbbi években Erdélyben rendkívüli mértékben lecsökkent a magyar, illetve a magyarul tudó román orvosok és más egészségügyi dolgozók száma, és ennek a súlyos diszkriminációnak a következményei érezhetőek a magyar ajkú lakosság egészségi állapotában.

Az EMI az oktatási tárcától nem kapott választ, az egészségügyi minisztérium ellenben átutalta beadványukat a diszkriminációellenes tanácshoz, amely már be is idézte a feleket meghallgatásra.

Az EMI úgy véli: annak következtében, hogy a magyar népesség az egészségügyi intézményekben nem, vagy csak hézagosan használhatja anyanyelvét, a román állam az erdélyi magyarság számára nem képes ugyanolyan minőségű egészségügyi ellátást biztosítani, mint a román lakosságnak. Ezáltal a szervezet szerint Románia egyrészt a diszkriminációellenes törvény szellemével ellentétesen cselekszik, másrészt a nyelvhasználati jogok efféle akadályozása súlyosan sérti olyan – már Románia által is ratifikált – nemzetközi szerződések szellemiségét, mint az Európai Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménye, a Regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája. Ugyancsak ellentmond az Európai Unió Tanácsa 2000/43/EK irányelvének, melynek célja a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem keretrendszerének kialakítása azzal a szándékkal, hogy az egyenlő bánásmód elve a tagállamokban megvalósuljon.