Hatékony módszer segítőknek

Akt.:
Hatékony módszer segítőknek
Angliai szakértők irányításával lelkigondozó képzés zajlik ezekben a napokban Nagyvárad-Csillagvároson. Csütörtökön a hazai résztvevők megbeszélésen vettek részt, holnaptól kezdődik az oktatás.


Vinczéné Pálfi Judit református lelkipásztor, pasztorálpszichológiai lelkigondozó, a KREK missziói-diakóniai tanácsosa, valamint Becsky Borbála klinikai szakpszichológus, a Familia Centrum Egyesület igazgatója elmondta, a Magyar Keresztény Lelkigondozói Szolgálat az Egyesült Királyság Lelkigondozói Szolgálatának keretében jött létre, nálunk 2014 óta létezik hivatalosan. Orbán Noémi angliai családterapeuta közreműködésével vezették be térségünkben ezt a fajta képzést, s jelenleg az erdélyi régión belül öten, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületen belül pedig ketten dolgoznak kiképzőkként. Maga a képzés is a Királyhágómelléki Református Egyházkerület égisze alatt történik, ezért is zajlik Csillagvároson. Az angliai lelkigondozói szolgálat fontos helyet foglal el a lelkigondozói szolgálatok között, szakmailag akkreditált. A képzés több mint húsz év tapasztalatát sűríti össze, a Szentíráson alapszik és az Istennel való személyes kapcsolatot helyezi előtérbe. Egy nagyon jól strukturált rendszer, mely lelkészeknek és laikusoknak egyaránt hasznos, segítő módszert nyújt ahhoz, hogy másoknak segítséget nyújtsanak.

Nyitott szemmel

Amint Vinczéné Pálfi Judit elmondta, gyülekezeti lelkészként nagyon fontosnak tartja, hogy a lelkipásztor mellett legyenek olyan gyülekezeti tagok, akik nyitott szemmel járnak és észreveszik, ha valahol, valakinek segítségre van szüksége. Vagy amikor például kórházlátogatásra megy az önkéntes gyülekezeti tagokkal, nem mindegy, hogy utóbbiak tudják-e, hogyan viszonyuljanak a betegekhez, vagy csak „egyik lábukról a másikra állnak”. Ez a tanfolyam felruházza őket a szükséges ismeretekkel és egyúttal bátorságot nyújt nekik. A hét hazai kiképző tanfolyamokat szervezhet, már több ilyen is zajlott térségünkben. A képzés egyaránt szól lelkészeknek, pszichológusoknak, orvosoknak, pedagógusoknak – olyan embereknek, akik elhívást éreznek a lelkigondozásra és hatékonyabban szeretnének segíteni másokon. Ez pedig a legjobb, ha Isten igéje alapján történik – a módszer pedig pont az élő Istennel való kapcsolat kialakítására épül. „Úgy érzem, folyamatos újraéledésre van szükség, lelkesedésre, arra, hogy Isten élő igéjét bevigyük a hétköznapjainkba” – tette hozzá Vinczéné Pálfi Judit

A július 7 és 10 között zajló képzésen új, házasgondozásra vonatkozó anyagot dolgoznak fel az angliai szakértők. Csütörtökön megbeszélés zajlott a hazai kiképzők részvételével, péntektől pedig elkezdődik a tanulás Margaret Bazely pasztorális teológus és Elizabeth Heath misszionárius vezetésével. A képzéssel kapcsolatos egyéb információk a www.lelkigondozoiszolgalat.org honlapon is találhatók.

Neumann Andrea