Hatékonnyá teszik jelenlétét

Hatékonnyá teszik jelenlétét
Nagyvárad- Február 11-én, Szűz Mária Lourdes-i jelenésének ünnepén, a Betegek Világnapján a váradi Bazilikában ünnepi szentmise keretében részesülhettek a betegek kenetében az egyházmegye hívei.

 

A szombat délután zajlott szentmise bevezetőjében Exc. Böcskei László váradi megyés püspök arra hívta fel a megjelentek figyelmét: e napon arra emlékeznek, hogy 1858. február 11-én a franciaországi Lourdes-ben Soubirous Bernadettnek rendkivüli élményben volt része: egy fehér ruhába öltözött hölgy jelent meg előtte, mely jelenés július 16-ig tizenhét alkalommal megismétlődött. A csodálatos hölgy- aki nem volt más, mint a szeplőtelenül fogant Szűzanya- a maga szépségében elvezette Bernadettet ahhoz a gyönyörűséghez, mely Isten szeretetének a megtapasztalását jelenti, mely szeretet mindenki felé megnyilvánul, különösképpen azok iránt, akik szenvednek vagy megpróbáltatásoknak vannak kitéve.

A váradi egyházmegye főpásztora külön köszöntötte a papságot és a híveket, illetve mindazokat, akik testi szenvedéseik közepette megtapasztalják talán a tehetetlenség, a magány és kitaszítottság érzését is, és ezért nagy reménységgel és tisztelettel fordulnak mennyei édesanyánkhoz. Azt kérte: az egybegyűltek imádkozzanak azért, hogy a gondviselő Isten rendeljen melléjük őrző angyalokat, valamint orvosokat és ápolókat, akik irgalmas szamaritánusként a számukra legszükségesebbeket nyújtják testi gyógyulások érdekében, de ugyanúgy a lelki megerősődésük céljából lelkipásztorokat és laikus testvéreket is, akik az enyhülés lelki olaját kinálják a rászorultaknak, hogy a betegségükben is meg tudják látni Isten mosolygós arcát, aki fia szenvedésén keresztül ölel magához minden szenvedő embert.

 

Krisztusi közösség

 

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Exc. Böcskei László azt emelte ki, hogy Jézust nyilvános működése során sokszor sokasság vette körül, mert az örömhír hiteles terjesztésével a hit ajándékát hozta meg nekik, mely kegyelem és áldás forrása lett mindennapi életükben. A krisztusi közösség ugyanakkor azért hallgatta Isten fiát, mert az örök élet titkát tárta fel nekik, olyan támpontot jelentett számukra, melyre biztosan építhették földi életüket és boldogulásukat, a szürkeség és megszokottság dominálta hétköznapjaikba fényt és rendkivüliséget vitt. A Jézus tettei által megerősödött közösség később egyházzá lett, melynek jelenét és jövőjét a Krisztus-központúság, a rá való hagyatkozás és figyelés határozza meg. A Betegek Világnapján a katolikus egyház erre a bibliai közösségre, vagyis saját magára figyel, azonban ez nem azt jelenti, hogy a betegek egyháza, hanem azoké is, akiknek nagy szükségük van Krisztus támogatására, az ő közelségére, mely gyógyulásuk valódi forrása és előmozdítója. A betegek tehát hatékonnyá teszik Krisztus jelenlétét, mert szenvedéseik által lehetővé teszik, hogy megérintsen, kézenfogjon és felemeljen bennünket, a kilátástalanságból a reménységbe vezessen, hangsúlyozta a főpásztor.

A szentbeszéd után a betegek kenetében részesülhettek az egyházmegye azon hívei, akik saját plébániájukon felkészítőn vettek részt és a tisztelendőjük által kiállított igazolással rendelkeztek.

 

Ciucur Losonczi Antonius