Határon átnyúló nevelési program

Határon átnyúló nevelési program
A váradszentmártoni Crinsong Ifjúsági Egyesület és a kismarjai óvoda közös nevelési programot indít a Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében.

Az óvodás és elemi iskolás gyerekek non-formális nevelése, a két határmenti régió, Bihar és Hajdú-Bihar oktatási együttműködésének megalapozása, művészet eszközével történő oktatás népszerűsítése egyaránt célja annak a projektnek, melyet a váradszentmártoni Crinsong Ifjúsági Egyesület és az Esztár-Kismarja Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Bocskai István Általános Iskola és Óvoda Tanintézmény) közösen pályázott meg. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében zajló projekt további céljai között szerepel közös oktatási tevékenységek szervezése, a kulturális és népi értékek kölcsönös megismerése is. Tegnap a nagyváradi vár multifunkcionális termében tartották a projekt nyitókonferenciáját. Eugen Dan Neguţiu-David, a projekt menedzsere és Călin Stir Aurel, a Crinsong Egyesület vezetője tájékoztatták a sajtó jelen lévő képviselőit a projekt részleteiről. Abból a problémafelvetésből indultak ki a projekt kigondolásakor, hogy a legkisebb generáció nem ismeri saját nemzeti kulturális értékeit és ehelyett a televízióban látott idegen kultúrákkal azonosul. Mindemellett nem ismeri a hozzá közel álló nemzetek hagyományait sem, ami az egymás kölcsönös elfogadásának előfeltétele.

Célkitűzések

A projekt futamideje egyébként 2011 december 31-ig tart és összköltségvetése mintegy 34 ezer 100 euróra tehető. Ez idő alatt szerveznek egy szemináriumot és egy konferenciát az óvónők és elemi osztályos tanszemélyzet számára, melynek keretében a non-formális nevelési formákkal fognak foglalkozni a hagyományőrzés jegyében. Óvodások számára rendezett mobilitási programban a gyerekek Hajdú-Bihar és Bihar megye legszebb látványosságait ismerhetik meg. 200 munkafüzetet fognak készíteni, illetve játékokat és pedagógiai eszközöket is vásárolnak majd. Létrehoznak egy honlapot és egyéb szóróanyagokat is készítenek. A projektben összesen 50 magyarországi és romániai gyermek fog részt venni és hozzávetőlegesen fele ennyi pedagógus.

Mészáros Tímea