Határok nélküli gyógyítás

A ’90-es évek elején egy francia karitatív szervezet orvosai használták a határok nélküli orvoslás fogalmát, ők akkor még nem gondoltak arra, hogy a 21. század első évtizedében ez a fogalom az Európai Unióban egy fontos fémjelző lesz, pontosabban az EU stukturális alapjának egy kiemelt célterületévé válik.

Napjainkban körvonalazódik, hogy a világszerte válságban lévő egészségügyi ellátás egyik fejlesztési és kitörési lehetősége a regionális, az interregionális és a már átjárható, határon átnyúló egészségügyi együttműködés.

Tartalmas együttműködés

Franciaország és Belgium, Hollandia és Belgium már évtizedes tapasztalatok alapján szervezik ezeket az együttműködéseket, és nyilvánvalóak az előnyök. Sajnos ezek a tapasztalatok – noha nyilvánosak – kevésbé ismertek Kelet-Európában. Itt jegyezném meg, hogy a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája az önkormányzatok társulási szabadságra hivatkozva ajánlja, hogy a saját nemzeti jogszabályok figyelembevételével az egészségügy terén is formális együttműködések jöjjenek létre, már csak azért is, hogy ha a határ egyik oldalán léteznek, a másik oldalon pedig hiányoznak bizonyos szolgáltatások, a térségi fejlesztés szellemében mindkét fél előnyhöz juthat. Erdély szempontjából ez fontos és ígéretes lehetőség. Statisztikai adatok mutatják például, hogy 2002-ben Magyarország közkórházaiban 7400 román állampolgárt kezeltek. Ezek közül 774-et Hajdú-Bihar megye egészségügyi közintézményeiben. Létrejött ugyan a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégió (ez főleg az RMDSZ munkájának az eredménye), de az még várat magára, hogy az együttműködés konkrét formát öltsön. Van valami, amit nem kell kitalálni, csak megvalósítani, és ami kedvező hatással lenne a határ mentén mind a betegekre, mind az orvosokra.

Gondolni erre is

Személy szerint vártam, hogy most, az európai parlamenti képviselők választása időszakában ilyen és hasonló tervek megfogalmazódjanak. Csalódottan tapasztaltam, hogy a jelöltek közül erre nem figyeltek. Az általános kampányígéretek közé beillett volna egy-két mindenkit érdeklő, már törvényes lehetőséget élvező egészségügyi terv is. Talán azokat hamarabb meg lehetne valósítani, mint a többi ködös és utólag számon nem kérhető ígéretet. Mivel az EU-s parlamenti jelöltjeink erre a lehetőségre nem figyeltek oda, rövidesen – legkésőbb 2008-ban – civil kezdeményezéssel fogjuk sürgetni ezt a fajta együttműködést.