Hat tömbházat újítanak fel Váradon

Hat tömbházat újítanak fel Váradon
A napokban hat nagyváradi tömbház hőszigetelés-rehabilitációja kezdődik meg európai uniós anyagi forrásokból.

Bár a városban az elmúlt időszakban már több ilyen jellegű munkálat zajlott, a mostani lesz az első hőszigetelés-rehabilitációs munkálat, amelyet uniós anyagi támogatásból végeznek el. Magáról a munkálatról és a programról a nagyváradi városházán adtak kedden részletes tájékoztatást. Dr. Dumitru Sim a projekt kommunikációs szakértője elmondta, hogy öt Cazaban utcai és egy Apáca (Apostol Andrei) utcai tömbházat újítanak fel hőszigetelés szempontjából, a munkálat összesen 111 lakást érint, a beruházásnak 271 lakó lesz a haszonélvezője. A beruházási szerződés összértéke 2.385.253 lej, ebből a megpályázható összeg 2.019.936 lej volt. Az Európai Unió 993.808 lejt biztosít a projekt megvalósítására, a román kormány hozzájárulása 218.153 lej, az önkormányzat és a lakótársulások összesen 807.974 lejt fizetnek majd. A munkálatok kivitelezésére öt ajánlat érkezett, az önkormányzat ezek közül választotta ki a Conpila kft.-t, mely cég a munkálat becsült értékének 89,65 százalékáért vállalta el a munkát, illetve azt, hogy kilenc hónap alatt végez a kivitelezéssel.

Pozitívumok

Mircea Mălan Nagyvárad alpolgármestere a hőszigetelés-rehabilitációs program kapcsán kiemelte, hogy ennek számos pozitív hatása lesz, ugyanis ennek köszönhetően csökkenni fog a hőfogyasztás, mert negyven százalékkal nőni fog a tömbházak hőenergia-hatékonysága, ugyanakkor csökken a légszennyezés, nyáron sem kell majd pokoli hőséget elszenvedni a lakásokban, ugyanakkor maguk a tömbházak is szebben fognak kinézni. Mălan megemlítette, hogy a kivitelezés során a homlokzatokat tizenöt centiméter vastag tűzálló, hőszigetelő anyaggal vonják be, az alagsor födémjét tíz centiméter vastag hőszigetelő anyaggal burkolják be, a pincében minden fűtésvezetéket és meleg víz-csövet leszigetelnek, a tömbházban termopan nyílászárókat helyeznek el mindenhova, ahol még nincsenek ilyen ablakok, a tömbházak bejárati ajtaját is kicserélik, a tetőfödémet húsz centiméteres hő- és hidroizolácós anyaggal vonják be, ugyanakkor minden erkélyt zárt balkonná alakítanak át ott, ahol a lakók maguk ezt eddig nem tették meg. Mălan hangsúlyozta, hogy mind a hat tömbház esetében a lakótársulás egy tagját is kinevezik, hogy kövesse figyelemmel a kivitelezést, és a munkálatokat a város csak akkor veszi át, ha az átvételi dokumentumokat a lakótársulás megbízottja is aláírja.

Malan elégedetlen

Az alpolgármester hangot adott elégedetlenségének, amiért a városban lévő mintegy 2300 tömbház közül csak 120 tömbháznak a hőszigetelés-rehabilitációjára vonatkozó műszaki tervét készítették el, és ezek közül csak 68 lépett be a rehabilitációs programba. A 68 tömbház közül csak huszonkettőnek, valamint a mostani hat tömbháznak van finanszírozási szerződése, tizenhat tömbház a közbeszerzési eljárás fázisban van, és a fennmaradó huszonnégy tömbház pályázata jelenleg elbíráslás alatt áll. „Többet kellett volna tárgyalni a lakókkal” – fűzte hozzá az adatokhoz Mălan. A meggyőzés mellett, helyett egy másik módszert is alkalmaz az önkormányzat a rehabilitációs program gyakorlatba ültetése érdekében. Amennyiben vannak egy-egy tömbházban lakók, akik nem akarják, vagy nem tudják kifizetni a rehabilitációnak a rájuk eső költségeit, akkor az önkormányzat átvállalja helyettük ezt a kiadást, amelyet helyi illeték formájában ráterhel a szóban forgó lakókra, és amennyiben az így keletkezett illetéket nem fizetik ki időben, akkor végrehajtják az így a város adósává váló lakókat. Arra a kérdésre, hogy miképpen tesznek különbséget azok között, akik nem akarják, és azok között, akik nem tudják kifizetni a rájuk eső önrészt, Mălan azt válaszolta, hogy nehéz ilyen szempontból különbséget tenni, és azzal intézte el a kérdést, hogy lesznek olyanok, akiken amúgy szem lesz mit végrehajtani, de a város vállalja ezt az anyagi kockázatot. Mălan kifejtette, hogy a lakásokra eső önköltség lakásonként változni fog, de nagy vonalakban 2000-4000 lej közötti összeg kifizetésére kell számítsanak a lakók. A lakótársulások a szerződés aláírásától számított harminc napon belül ki kell fizessék a kivitelezési összköltségnek legalább harminc százalékát. Mălan hozzátette, eddig a városban harminckét tömbházat újítottak fel más programokon keresztül, ezek egyikét maga az önkormányzat működteti, és lényege az, hogy a lakótársulások saját költségen végzik el a hőszigetelés-rehabilitációt, de a munkálatok műszaki terveit az önkormányzat készíti el helyettük, illetve tíz évig mentesíti is ezeket a lakótársulásokat az ingatlanadó kifizetése alól.

Pap István