Harsányi Jánosra emlékeztek a premontrei öregdiákok

Harsányi Jánosra emlékeztek a premontrei öregdiákok
Nagyvárad- A 20 évvel ezelőtt közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett Harsányi Jánosra emlékeztek szokásos havi találkozójuk alkalmából múlt csütörtökön a Premontrei Öregdiákok Egyesületnek tagjai.

A Vonház Antal egyesületi titkár által felolvasott egyik Mécs László költeménynek, illetve a Tóth L. Ágnes által ismertetett novemberi tudnivalóknak betudhatóan akaratlanul kissé szomorkásra sikeredett a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének szokás szerint a Szent László Római Katolikus Líceumban megtartott havi találkozójának bevezető része, később azonban természetesen vidámabb lett a hangulat. Zilahi Bertalan a név- és születésnapjukat ünneplőket köszöntötte, Szebeni Lajos pedig egy szombathelyi tanácskozáson való részvételről számolt be.
Ezúttal nem úgymond külsős meghívott volt, hanem Barabás György kolléga tartott előadást magyar zsidó származású Harsányi János Nobel-díjas közgazdászról annak apropóján, hogy 20 évvel ezelőtt részesült ebben az elismerésben John Nash-sel és Reinhard Selten-nel a játékelmélet továbbfejlesztéséért, melyet aztán számos területen alkalmaztak.

Előbb gyógyszerész

Többek közt elhangzott vele kapcsolatban, hogy 1920. május 29-én született Budapesten, és a fasori evangélikus főgimnáziumba járt. 1937-ben megnyerte az Eötvös Lóránd országos középiskolai matematika versenyt. Édesapja óhajának eleget téve a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karára szeretett volna beiratkozni, de származása miatt ez először nem sikerült. Csak 1940-ben vették fel, és így halasztást kapott a munkaszolgálat alól. 1943-ben disszertáns lett a kitűnő genetikus, dr. Szabó Zoltán mellett, ezért nem hívták be katonának, egy évvel később azonban munkaszolgálatosként Ausztriába akarták hurcolni, azonban megszökött. A szocializmus éveiben őt és feleségét politikailag megbízhatatlannak nyilvánították, a gyógyszertárukat is államosították, ezért 1950-ben disszidáltak. Három évig vasmunkásként dolgozott Sydneyben, majd elvégezte a közgazdaság-tudományi egyetemet. 1956-ban ment ösztöndíjasként az Egyesült Államokba, ahol 1959-ben szerzett doktorátust. 1961-ben a detroiti egyetem oktatói állását kapta meg, 1964-ben pedig a kaliforniai Berkeley Egyetem professzora lett.
A rendszerváltozás után 1994-ben választották meg az MTA tiszteletbeli tagjának. 2000. augusztus 9-én szívroham következtében halt meg az USA-ban.

Ciucur Losonczi Antonius