Három megye összefogása egy régióért (is)

A három megye vezetői Szalacs és Szilágypér határában. A szerző felvétele
A három megye vezetői Szalacs és Szilágypér határában. A szerző felvétele
A megalakulás szakaszában van az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség, melyben Bihar, Szatmár és Hajdú Bihar megyei vezetői is nagy lehetőségeket látnak, derült ki a három megye Szalacson és Ottományban tartott találkozóján. Az együttműködésnek már eredményei is vannak.

A Szalacsot a szomszédos Szilágypérral összekötő út bihari részét már évekkel korábban modernizálták, a Szatmár megyei részen nemrégiben készültek el a maguk porciójával. Ennek megfelelően a már kopottabb és a még új színét mutató aszfalt találkozósánál álltak meg csütörtök délben a két megye vezetői, kiegészülve Hajdú-Bihar megye képviselőivel, hogy formálisan is használatba adják a 2,5 kilométeres útszakaszt. Pataki Csaba szatmári megyei tanácselnök azt hangsúlyozta a pár perces ünnepségen, hogy a szakasz több 10 kilométeres rövidítést jelent azoknak, akik nem kell immár kerülőutakat használjanak. Pásztor Sándor bihari megyei tanácselnök ehhez hozzátette, hogy amit a nyáron megbeszéltek szatmári kollégájával, azt most ősszel már a gyakorlatban, megvalósítva mutathatják be, ide értve a nemrég átadott Margitta-Tasnád utat is, most pedig következhet az újabb egyeztetés, újabb feladatokról. Cseke Attila képviselő, bihari RMDSZ-elnök megköszönte Pajna Zoltánnak, hogy Hajdú-Bihar megye önkormányzata társult a két szomszéd megye együttműködéséhez. A megszólított gratulált ahhoz, hogy pár hónap múltán Szatmár és Bihar máris közös eredményeket tud felmutatni. A három megye együttműködésében pedig még sokkal több lehetőség rejlik, vélte. Szabó Ödön képviselő kiemelte, hogy három megye magyar tanácselnökeinek találkozójáról, együttműködéséről van szó, ezzel mintegy eltüntetve bizonyos „gátakat” az együttműködésben.

Kétszer három P

A találkozó már jóval barátságosabb környezetben folytatódott a községhez tartozó Ottomány kiállítóházában (a Komárom kúriában), ahol Horváth Béla polgármester adott először hangot örömének, hogy három megye MT-elnökét köszöntheti, akik ráadásul mind P-betűs nevű elnökök (Pajna, Pataki, Pásztor). Erre alapozva három ugyancsak p-betűs „kívánságlistát” fogalmazott meg: precizitás, partnerség, pénz. Nagy megkönnyebbülés, hogy nem a várt „pénz, pénz, pénz” a „lista”, válaszolt ugyancsak félig tréfásan Pásztor Sándor, aki hangsúlyozta: a választási kampányban még csak remélték, hogy Szatmárnak és Biharnak is magyar vezetője lesz, ami legszebb várakozásukat beteljesítette. Nem maradt kampányígéret az önálló Érmelléki Fejlesztési Ügynökség létrehozása sem, hiszen a bihari Megyei Tanács már döntött is róla, szerkezeti felépítésebe betagolta. Hajdú-Bihar megye 2 évvel előbbre jár a fejlesztési ügynökség újraszervezésében, ám tapasztalataikat szívesen átadja, mondta Pajna Zoltán. Tapasztalata szerint „pénz általában van a fejlesztésekre, a kérdés, hogy azok hova kerülnek”, majd hozzátette: fontos, hogy a fejlesztési ügynökségeken szakképzett emberek dolgozzanak, akik tudják a mikor, miért, kinek és hova kérdésekre a válaszokat, illetve nagy figyelmet kell szentelni a munka összehangolására. A kultúrában és hagyományőrzésben már jók a kapcsolatok, ezt kell kiterjeszteni a gazdaságra is, mondta Pajna Zoltán.

4 hónap, 4 találkozó

Nem elvonni kell a forrásokat egymás elől, hanem közösen kell gondolkodni, tette ezekhez Pataki Csaba, kiemelve: 4 hónap alatt már 4. alkalommal találkozik a három megye vezetője. Bihar és Szatmár is a decentralizáció híve, ebben a pénzügyi-adóügyi decentralizációé is, fűzte hozzá Cseke Attila. Hajdú-Bihar már korábban is „nyitott” az Érmellék felé, erre példa a vásárszövetség és a Hídtól hídig projekt, emlékeztetett Bulcsu László megyei önkormányzati alelnök, aki szerint „az Érmellék olyan kultúrtáj, amit példaértékűvé lehet alakítani”. Szabó Ödön a közös fejlesztéseknek a mindennapi életben lecsapódó hozadékait emelte ki, például hogy a Pérból Szalacsra ingázó munkások ezentúl 25 helyett 5 perc alatt érnek munkahelyükre. Úgy vélte: az infrastrukturális fejlesztések mellett, melyek jórészt megvalósultak a falvakon, községekben, a szakembergárda képzése a következő feladat. Megfogalmazása szerint „a Partiumi Keresztény Egyetemnek döntenie kell, hogy meghallja-e a társadalom hangját, elvárásait, vagy a régió megtalálja a kapcsolatot egy másik felsőoktatási intézményhez”. (A politikust megkértük, fejtse ki bővebben ezt a gondolatát, erre később visszatérünk – szerz. megj.) A találkozó zárásaként Nagy Máté András a bihari, és Korbeák György, a hajdú-bihari MT fejlesztési ügynökségeinek vezetői tartottak előadást.

A találkozó végén rákérdeztünk egy gyakorlati tudnivalóra: mikor és hova fordulhatnak azok az elöljárók, akik hasznát szeretnék látni az Érmelléki Fejlesztési Ügynökségnek? Szabó Ödön válasza: az intézmény központja a Megyei Tanácsnál lesz, az alkalmazottak kiválasztása a versenyvizsga meghirdetésének szakaszában van, aminek lezárulta után teszik közé a neveket, telefonszámokat, egyéb elérhetőségeket.

Rencz Csaba