Három hete bűzlik az „ügy" Körtvélyesen

Három hete bűzlik az „ügy" Körtvélyesen

Szatmár megye – Három hete jelzik
körtvélyesi lakosok, hogy illegálisan
helyeztek el utcáik
szomszédságában állati
maradványokat, és ennek
következtében a hely annyira
undorítóan bűzlik, hogy
legszívesebben levegőt sem vennének.

Három hétig semmi

Miután a megoldást sürgető lakosok
elárasztották telefonjaikkal a Prefektusi
Hivatalt, tegnap összehívtak egy
gyűlést, amelyen a lakossági
bejelentés kivizsgálásában
és megoldásában, valamint az
elkövető esetleges
megbüntetésében
intézkedést foganatosítható
intézmények vezetői mellett annak a
két cégnek a képviselői is jelen
voltak, akiket a környezetszennyező és a
lakosság egészségét
veszélyeztető cselekmény
elkövetésével
gyanúsítanak. A lényegi
egyeztetés a tárgyalóasztal mellett
folyt, ahol a Szatmár Megyei
Környezetvédelmi Őrség
vezetője, Vasile Fanatean kifejtette, a
helyszínen történt
vizsgálódásból kiderült,
hogy eredetileg egy helyre tették le a
hulladékot, majd onnan, a lakossági
panaszokat követően szórták
szét egy szomszédos területen. Az anyag
ahhoz a csontliszthez hasonlatos, amelyet a csirkék
feldolgozásakor keletkezett
maradványokból készítenek,
azzal a különbséggel, hogy ez sokkal
pépesebb állagú. Corneliu Ceica, a
Szatmár Megyei
Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági
Igazgatóság vezetője elmondta, hogy a
csirkevágóhídon keletkezett
maradványok neutralizálón való
áthaladásának eredménye a
csontliszt, amelyet bizonyos körülmények
között valóban hasznosíthatnak
trágyaként a mezőgazdaságban.

Csontok és tollak?

Adrian Ciorbă, a lakosság szóvivője
kihangsúlyozta, hogy nem liszthez hasonlított
a szétterített anyag, hanem inkább
kenőcshöz, és nagy mennyiségben
tatalmazott csontmaradványokat és tollat,
ezért gondoltak rögtön a
csirkefeldolgozással foglalkozó cégre.
Az egyik meggyanúsított cég
tehát az Ave Impex. A tárgyaláson
azonban egy, a könyvelőségen
dolgozó személy képviselte a
céget, aki érdemben annyit tudott a
témával kapcsolatban elmondani, hogy
szerződést kötöttek egy
céggel, aki havi 20 tonna csontlisztet vesz
át az Ave Impextől. A másik
gyanúba kevert cég képviselője
tagadta, hogy bármilyen köze lenne a
körtvélyesi ügyhöz, mert az a
terület, amelyen használta az Ave Impextől
átvett, havi 20 tonna csontlisztet,
Szőkemocsáron található.

A prefektus utasította a jelenlévőket,
hogy találják meg az illegális
lerakóhelynek használt földterület
tulajdonosát, és ezzel együtt
keressék meg és büntessék azt is,
aki a lakosság egészségére
veszélyt jelentő tettet elkövette. A
tárgyalóasztaltól egyenesen a
helyszínre mentek, ahol saját orrukkal
győződhettek meg arról, hogy a mintegy
nyolcvan tonnányi „ügy” valóban
bűzlik.