Hárman vettek részt a versenyen

Hárman vettek részt a versenyen

A Nagyszalontai Arany János Főgimnázium
Matud 2009 címmel ötödik alkalommal
rendezett tudományos diákkonferenciát
matematika, informatika, fizika, kémia,
biológia és csillagászat
területén. A tasnádi líceum 3
diákkal képviseltette magát az
eseményen, akik bemutatták tudományos
dolgozataikat.

A matematika kategóriában Ruff Zsófia
irányító tanár
felkészítésében a XI.
osztályos Csordás Levente második
díjat nyert. Rajta kívül a X.
osztályos Nagy Beáta is szerepelt ugyanebben
a kategóriában. Az ő
irányító tanára Mezősi
Edith volt. A kémia kategóriában a IX.
osztályos Nagy Máté Roland is szerepet
vállalt, Nagy Anna tanárnő
irányításával.

Madarak és Fák napja


Bikfalvi Julianna tanítónő és
Varga Claudia biológia szakos
tanárnő
kezdeményezésére a Tasnádi
Ipari Iskolaközpont és a Tasnádi
Általános Iskola diákjai
közösen ünnepelték május
10-én a Madarak és Fák
napját. A diákok közös
rajzaiból május 12-én
kiállítás nyílt az
iskolában. A líceum diákjai
rövid ismertetővel mutatták be a
környezetünkkel kapcsolatos ünnepek
jelentőségét, a kisiskolások
szavalatokkal és közös
énekléssel ünnepeltek. A
rendezvénysorozat sajnos kellemetlen momentummal
is rendelkezett. A diákok által a
Föld napján az iskola udvarába
ültetett 10 facsemetéből péntek
reggel, 7.30 és 8 óra között
5-öt elloptak.