Harc a Nagyváradi Állami Filharmóniában

Bihar megye – A hétfői társulati
gyűlésen a nagyváradi filharmónia
zenészei súlyos vádakkal
illették egymást. Megoldás nem
született, a harc folytatódni fog, mondta
Sarkady Zsolt főigazgató a gyűlés
után.


A zenekar társulati gyűlésén
Vasile Vulturar a George Enescu Szakszervezet egyik
vezetője a hatból kijelentette, hogy az
intézmény vezetősége
és személy szerint Sarkady Zsolt
irányítása alatt
egymilliárd lej
összértékű prémiumot,
továbbá az összes juttatást
megvontáka muzsikusoktól. „Mi
mindig csak akkor cselekedtünk, miután a
kollégák provokáltak” –
állította, majd felpanaszolta azt is,
hogy mindenféle gyalázkodó
cetliket talált hol a
hírdetőtáblán, hol a zenekari
helyén, stb. Ugyanakkor
számonkérte Sarkadytól azt, hogy
minek alapján számolják ki a
tevékenységi koeficienst, melynek
nyomán további anyagi
kedvezményben részesülnek a
jó osztályzatot kapó emberek.
Sarkady Zsolt válaszában elmondta: a
muzsikusok tevékenységét a
művészeti tanács
értékeli ki, ő meghívta az
Enescu szakszervezet tagjait a művészeti
tanácsba, de ezt ők
visszautasították, nem lépnek be
az új bérrendszerbe (az új
rendszer életbe lépéstől
számított három évig a
muzsikusok még választhatják a
régi bérrendszert), holott az új
bértábla szerint hatszáz lejjel
többet kereshetnének, ehelyett 30
lejért pereskednek. A vita során a
többségi táborhoz tartozó
Foica Vasile fuvolista kijelentette:
„igazgató úr, ha maga velük
akar művészeti tanácsot
csinálni, akkor mi elmegyünk.”
Háborús helyzet

Sarkady Zsolt ezekkel a szavakkal fordult a
feszültséget szító
muzsikusokhoz: „Önök nyilvánosan
idiótának neveztek engem. Önök
megpróbálták
megfélemlíteni a vezetőséget
és mindazokat a kollégákat, akik
nem értenek együtt önökkel.
Én hajlandó lettem volna már
rég benyújtani a lemondásomat, de
amikor ilyen minősíthetetlen
támadások érnek, nem tehetem meg
azt, hogy lemondásommal közvetve magukat
erősítsem. Önöknek egyetlen
célja a bosszú, amiért a
tevékenységi felmérés
nyomán kevesebb pénzt kapnak.
Tizenöt társulati tag munkája kapott
olyan megítélést, melynek
következtében kevesebb pénzt kapnak,
de csak három-négy ember kezdett el
botrányt kavarni. És önök
voltak azok, akik a konfliktusnak nemzetiségi
szinezetet adtak. Önök
újságcikkekben jelentették ki azt,
hogy minden magyar muzsikus rossz, minden román
muzsikus jó. ” Vasile Vulturar
védekezésül elmondta, hogy
amíg nem emelték a
fizetését, addig ő sem
csinált botrányt, de amikor pénzt
vettek el tőle, akkor már igen.
Szakszervezeti paraván

Arra a kérdésünkre, hogy politikai
támogatást kap-e az Enescu szakszervezet,
Sarkady azt válaszolta, hogy a kezdeti
lendületükben a Nagy-Románia
Párt (PRM) támogatását
élvezték, de újabban már
enélkül a támogatás
nélkül is
sajtónyilvánosságot kapnak.
„Viszont örvendetes az, hogy sem a jelenlegi
megyei önkormányzat vezetése, sem a
nyomozóhatóságok, melyekhez a
panaszáradataikat zúdítják,
semmilyen nyílt támogatást nem
adnak nekik. Csak a munkaügyi perekben nem tudjuk
a saját érdekeinket megvédeni,
éppen ezért újabban
mindenféle mondvacsinált
ürügyekkel próbálnak
munkaügyi pereket kreálni. Az
intézmény vezetősége ezeket a
személyeket semmilyen eszközzel nem tudja
féken tartani, ellenben ők, amikor
megérezték, hogy védett helyzetben
vannak, teljes támadást intéztek
az intézmény vezetése, és
újabban már a kollégáik
ellen is.” Sarkady elmondta, hogy a
szakszervezetnek a köpenye alatt végzik a
támadásokat, azért van öt
vezetője a tizenöt fős szakszervezetnek,
hogy mentességet élvezzenek.
Két szakszervezet


A George Enescu Szakszervezet vezetői: Marian
Dobra, Costin Florin, Svetlana Caraiani, Carp Paul
és Vasile Vulturar, valamint Costin Éva a
szakszervezet ellenörző
bizottságának vezetője.
Bejegyzésekor a George Enescu Szakszervezetnek
tizenöt tagja volt, ebből kilencen a zenekar
tagjai. A szakszervezet célja az, hogy
leváltsák a Filharmónia teljes
vezetőségét, azaz Sarkady Zsolt
főigazgatót, Cornel Cristea
művészeti igazgatót és a
művészeti tanács tagjait. A
csoportosulás Florin Estefan nagyváradi
születésű baritonénekest
akarná az intézményben vezető
beosztásban látni. A
filharmóniának van egy
régóta működő
szakszervezete a Filharmónia Szabad
Szakszervezete, amelyben a zenekar közel
ötven tagja benne van, és amelyik
élesen szembenáll a George Enescu
módszereivel és
célkitűzéseivel, informálta
lapunkat Sarkady Zsolt.

Pap István


 

Kapcsolódó link:

A Filharmónia muzsikusainak
elegük van a botránykeltőkből