Harapófogóban a jogállamiság

Harapófogóba került a jogállamiság Romániában, ahol az alapintézmények még nem annyira hivatásszerűen, mint inkább sajátos érdekek szerint működnek. A fogó egyik ága maga a Parlament, amely valóságos mentelmet biztosít a korrupciós ügyekbe keveredett elit személyiségeknek.

A másik ágon a Legfelsőbb Bírói Tanács elnézően késlelteti a reformokat és nem biztosítja az igazságügyi rendszer hatékonyságát. Mivel a képletes harapófogó az egész európai közösség jogbiztonságát is sérti, melynek immár részesei vagyunk, a legutóbbi brüsszeli jelentés joggal fejezi ki az Unió felháborodását az említett jelenségek miatt, és a romániai igazságszolgáltatás további átvilágítását, valamint szankciókat helyez kilátásba. De lássuk, miről van szó.

Bűnügyek a parlamentben

Egy jogállamban a törvényhozás nem ítélkezhet az elitek bűnügyeiben, hanem egyszerűen tudomásul veszi, hogy az illetékes bíróság teszi a dolgát. Nem így van ez Bukarestben, ahol exkormányfő és néhány minisztertársa korrupciós ügyeiben a kijelölt parlamenti bizottság úgy döntött, hogy megalapozatlan az ügyészi indítvány, az érintettek ártatlanok, tehát nem indokolt a bűnvádi eljárás. Ez a civilizált világban páratlan parlamenti aktus igen veszélyes precedens lehet egy olyan gyakorlathoz, amikor a korrupt elitek nem kerülnek bíróság elé, mert a képviselőtársak védőhálója kimenti őket a büntetőjogi felelősség alól. Ugyanakkor az eset teljeséggel hitelteleníti a magas szintű korrupció letörlésére irányuló ígéreteket, és rendkívül kedvezőtlen üzenet a lakosság felé a független igazságszolgáltatás és a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elveinek gyakorlati érvényesüléséről. Eddig is tudtuk, hogy nem sok jót várhatunk a hazai alapintézmények teljesítményeitől, de ez a történet minden elképzelhető abszurdumot meghalad.

Elégtelenségek

A független és hatékony igazságszolgáltatás egy sor alapos reformot igényel, ez pedig a törvényhozás és a bírói hatalom együttes feladata. Láttuk, hogy mivel foglalkozik a Parlament, de a Legfelsőbb Bírói Tanács sem jeleskedik teljesítményeivel. Ez utóbbi intézmény sajnálatos szereptévesztésben szenved, amikor egy rosszul értelmezett szakmai szolidaritás révén, gyakran mint valami szakszervezet nyilvánul meg, mintegy védelmébe helyezve a magába forduló és saját hibáit újratermelő bírósági rendszert. Pedig számtalan tennivaló van az ügyészségek és a bíróságok munkájában. Régóta esedékes személyzeti és informatikai szükségletek várnak megoldásra, új eljárási kódexeket kell alkotni, és nem utolsósorban, pontos és igényes minőségi mutatók és szigorított belső ellenőrzés útján kell erősíteni a független bírák és ügyészek felelősségét. A tét ezúttal az ország jövője. Amennyiben a hatalom nem tesz a magas szintű korrupció letöréséért és nem tartja magát az igazságügy reformjához, az uniós támogatások befagyasztásával és a schengeni övezetbe belépés késleltetésével kell szembenéznie Romániának. Ez pedig mindnyájunkat érinti.

Dr. Gulyás József jogtanácsos, Nagyvárad