Harangot fognak áldani Várad-Olasziban

Harangot fognak áldani Várad-Olasziban
A gyülekezeti és más adományoknak köszönhetően szeptember 27-én egyháztörténeti jelentőségű esemény lesz Várad-Olasziban, amikor Csűry István református püspök megáldja a templom új, nagy harangját. Erről Veres-Kovács Attila tiszteletes beszélt honlapunknak.

A keresztény templomok újkori történetéhez sajnos hozzátartozik az a szomorú esemény is, hogy a második világháborúban a harangok egy részét elvitték, ami ellen nyilván nem lehetett tenni semmit. Azonban nem minden harangot olvasztottak be, és öntöttek belőlük ágyút, hanem egy jó részük megmaradt, és aztán akik utánajártak, megtudták, hogy valahol, valamilyen lerakatban, Magyarországon vagy azon túl, megtalálhatóak a harangjaik, ami különleges isteni gondviselésnek bizonyult. Veres-Kovács Attila tiszteletes elmondása szerint a várad-olaszi egyházközség is megpróbált utánaérdeklődni, de sajnos a templomuk nagy harangja, melyet szintén elvittek, nem került elő. Jelenleg a megmaradt kisebbik, 800 kilogrammos harangot tudják használni, ezért mindig létezett egy olyan vágya a presbitériumnak, hogy a régi, nagy harang helyébe öntessen egy hasonló harangot, de soha nem adódott rá elég anyagi fedezet. Érdeklődtek alumínium harang után, többféle megoldásban gondolkodva, és felkerestek több jó nevű harangöntőt is.
A világégés után egy nagyobb hagyaték került az egyházközség tulajdonába, mely földterületet (Szeghalmi Bálint híres birtokát) Istennek hála vissza sikerült szerezniük az államtól, és aminek értékesítése után immár reális esély mutatkozott arra, hogy ezt az álmát a gyülekezet megvalósítsa. Vagyis az eladásból befolyt összegből így végre sikerül új harangot öntetni, ami mellé társul még a gyülekezet adománya is. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtek el ugyanis egy gyűjtési akciót, és nem csupán egyházközségi tagok, hanem például az elszármazottak is felajánlottak adományokat, mivel ennek a harangnak- aminek a helye megvan azóta is, csak üresen tátong- az öntése elég sokba kerül.

Öntés Udvarhelyen

Úgy gondolták, hogy egy új, 15 mázsás harangot készítettnek a hasonló nagyságú volt harang helyébe. Kutakodásaik eredményeképpen rátaláltak Lázár Imre mérnökre, aki Székelyudvarhelyen működtet egy vállalkozást, amelyik autóalkatrészeket készít németországi megrendelők számára, de kedvtelésből harangokat is önt, több mint 200 harangot csinált már Kárpát-medencei templomok számára. Egy egyházközségi küldöttség el is ment Püspökladányba megnézni azt a gyönyörű harangot, melyhez hasonló méretűt öntetnének, sőt, a lehetőség konkretizálódása után Lázár Imre eljött Váradra, és egy kicsi harangot is hozott magával, megmutatva, hogy körülbelül milyen hangja lesz majd a harangnak. Egyúttal felajánlotta: azoknak, akik emlékezetessé akarják tenni saját maguk vagy a családjuk számára az új harangnak az öntését vagy megáldását, készít számukra kicsi harangmásolatokat, amiket állvánnyal együtt 100 lejért meg lehet rendelni és vásárolni, és amelyekre természetesen rá lesz írva, hogy A nagyharang felszentelésének emlékére, 2015. szeptember 27. Eddig közel ötvenen jelentkeztek, és szép emlék lehet azok a külföldön élők számára is, akiket a kis harang megkondítása arra emlékeztet majd, hogy mindig hazavárják őket a szülőföldjükön.
Másfél hónappal ezelőtt a szerződéskötés is megtörtént, és ha Isten is megsegít, augusztus 21-én, pénteken 12 órakor Udvarhelyen, a vállalkozás székhelyén, elkezdődik a harangöntés. Ez egy különleges esemény, amelyet nem sokan láthatnak, csak általában a szakemberek, a várad-olasziak azonban megbeszélték a mérnökkel, hogy egy autóbusznyi gyülekezeti tag tanúja lehet a műveletnek, melyet megérkezésük időpontjáig előkészítenek. A műhelybe ugyan nem lehet majd bemenni, viszont a kint lévő forma fölé építettek egy mozgódarut annak érdekében, hogy ki tudják hozni a szükséges hozzávalókat, és az öntés a szemük előtt valósuljon meg. Emellett a szakemberek is kis történelmi áttekintést is nyújtanak majd a harangöntésről, illetve meg lehet majd nézni, hogy a formát hogyan állítják össze az udvaron.
A harang öntése különben 25 ezer euróba kerül, de ehhez még hozzáadódik az ideszállítás és a felhúzás, a végösszeg tehát eléri a 30-32 ezer eurót. „Ha figyelembe vesszük, hogy hány hagymakupolás templom épül a környékünkön, melyek mindent beharangoznak, úgy érzem, hogy ennek a harangáldásnak nemcsak akusztikai jelentősége van, vagy szorosan a várad-olaszi egyházközség számára bír fontossággal, hanem Várad összmagyarsága részére is. A hangunk sajnos egyre inkább visszaszorul a társadalomban, de ezek a lármafaszerű harangok azt hirdetik, hogy fontos összefogni, és erre a legjobb alap az Istenbe vetett hit, mely legyőzhetetlen”- hangsúlyozta a lelkipásztor.

Hallassa az időt

A harang várhatóan szeptember közepén fog Váradra érkezni, ugyanis az öntés után körülbelül két hétig kell állnia a formában. A lelki ünnepnek is nevezhető harangáldás szeptember 27-én úgy fog majd történni, hogy a torony elé kihelyezik a harangot, megkoszorúzzák, vagyis egy virágkoszorúval körbevonják és szalagokkal díszítik fel, majd Csűry István püspök megszenteli- református értelemben megáldja- a harangot. Ezután a gyülekezet bevonul a templomba, ahol istentiszteletet tartanak, miközben egy daruval felemelik a torony megfelelő részébe a harangot. A mérnökök ezt megelőzően előkészítenek egy csilleszerűséget, mely sínpáron mozog, erre a ráteszik a harangot, betolják a toronyba, ahol egy csigával felhúzzák a végleges helyére, amikor pedig kijönnek a templomból az emberek, akkor megkondul a csodálatosan szép hangú harang. Ki kell természetesen bontani a torony felső részét, vagyis a harangteret, hogy oda be lehessen tenni, ki kell venni két ablakot, a közte levő oszlopot is, majd megerősíteni a fölötte levő részt.
Még a kilencvenes évek elején a várad-olaszi egyházközség is villamosította a harangot, két nagyon jó szakember, Fodor Béla és Nagy Csaba dolgoztak ezen. Utóbbi fogja a nagy harang teljes villamosítását is elvégezni, és ami már régóta szintén igény, visszaállítja a toronyóra azon funkcióját, hogy ne csak mutassa, hanem „hallassa” is az időt, úgy, hogy a kicsi harang üti majd a negyedeket, a feleket és a háromnegyedeket, a nagy harang pedig az egészet.

Lelke van

Egy harang felszentelése vagy megáldása nem csupán a hagyomány miatt történik, hanem azért is, mert a harangnak úgymond lelke van, a harang lakik a toronyban. A funkciója pedig természetesen ugyanaz minden harangnak: hívja az élőket istentiszteletre, és elsiratja a halottakat, sőt, faluhelyen a nagy eseményeket is beharangozza. Fizikailag is bizonyított, hogy felhő oszlató hatása is van a harang hangjának, ezért amikor „nagy idő” közeledik meghúzzák a harangokat, és kinyitják a torony ablakait, mert a hatalmas hangrezgés hatására eloszlanak a felhők. Emellett napjainkban a harang a gyülekezet számára kifejezi azt is, hogy él, „hallatja” a szavát nem csak a harang segítségével, hanem azáltal is, hogy a torony tövében szól az evangélium, az Isten igéje.
Az elődjéhez hasonlóan 15 mázsás új várad-olaszi nagy harang teljes magassága 1,6 méter a kengyellel együtt, az átlója pedig 1,31 méter.

Ciucur Losonczi Antonius