Harangokat áldottak Újvároson

Ismét szólnak a Szent László-templom harangjai. Fotó: Ciucur Losonczi Antonius
Ismét szólnak a Szent László-templom harangjai. Fotó: Ciucur Losonczi Antonius
Az elmúlt hétvégén németországi vendégei voltak a nagyvárad-újvárosi római katolikus egyházközségnek: a vredeni testvéregyházközség nyolc tagja látogatott el ismét hozzájuk.

A csoportban voltak régi ismerősök is- Josef és Jutta-, akik már harmadjára jöttek Váradra, ők kísérték azt a további hat személyt, akik viszont először látogattak ide. Köztük volt a tavaly aranymiséjét ünneplő Heinrich Gebing atya is, aki nagyvonalúan támogatta a Szent László-templom harangjainak felújítását és újra megszólaltatását, ezek ugyanis egy műszaki hiba miatt egy ideje elcsendesültek. A vasárnapi szentmisén a tisztelendő együtt mutatott be miseáldozatot Pék Sándor esperes-plébánossal, ő prédikált, és áldotta meg a harangokat. A felkéréssel a váradiak köszönetüket szerették volna kifejezni a támogatásért, és megünnepelni az egyre virágzóbb partnerkapcsulatukat. Délután ugyanakkor Újpalotára is ellátogattak, ahol a helyi német kisebbség létét és életét ismerhették meg a vredeniek.