Hanuka-ünnepség Nagyváradon

Nagyvárad – December 6-án délután a nagyváradi Zsidó Hitközség megünnepelte a hanukát, a fény ünnepét. Ehrenfeld Ábrahám rabbi beszélt az egybegyűlteknek hanuka jelentőségéről.

A hanuka a makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére (i. e. 165.), a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékezik. A Kr. e. 2. század közepén a Júdeát kormányzó görög uralkodó, IV. Antiokhosz az eddig vallási önállóságot élvező Júdeában korlátozó intézkedéseket vezetett be, hogy elősegítse a hellenizmus térhódítását. Elhelyezte Zeusz szobrát a Szentélyben, megszentségtelenítve azt, és arra kötelezte a zsidókat, hogy a Tóra szigorú tilalmát megszegve boruljanak le a városokban körülhordozott bálványok előtt. Ennek hatására egy Modiin nevű kisvárosban a Hasmoneus családból származó Mátitjáhu felkelést robbantott ki, majd fia, Júda Mákábi vezetésével egy maroknyi zsidó csapat győzelmet aratott a túlerőben lévő szír-görögök felett, megtisztították a szentélyt, és újból felavatták azt. Ennek emlékére nevezték el az ünnepet hanukának, ami héberül „felszentelést” jelent.

Közös ünneplés

A nagyváradi Zsidó Hitközség központjában megrendezett hanuka-ünnepségre illusztris vendégeket hívtak meg: jelen volt Mariana Stoica, Románia izraeli nagykövete, Böcskei László és Virgil Bercea római, illetve görög katolikus megyés püspökök, Radu Rus, a nagyváradi ortodox püspökség vikáriusa és Gheorghe Carp, Nagyvárad alpolgármestere. A hitközségi központ zsúfolásig megtelt nagytermében először Ehrenfeld Ábrahám rabbi beszélt az egybegyűlteknek hanuka jelentőségéről, majd a meghívott magas rangú vendégek segítségével meggyújtottak egy-egy gyertyát a mécsesen, a hanukiján. A hitközség kórusának mintegy félórás műsora után a vendégek szólaltak fel. Gheorghe Carp kiemelte, hogy Nagyvárad szerencsés város, amiért zsidó közösség élt és él itt, hiszen a város arculatának, gazdasági, társadalmi, kulturális életének meghatározója volt ez a közösség.

Isten fénye

Virgil Bercea püspök beszédében a nemrégiben a Nagyváradi Állami Egyetemen megrendezett, a zsidók huszadik századi történelméről szóló nemzetközi konferencia jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy az a népek közötti megértést erősítette. Böcskei László a fény ünnepének jelentőségét egy példázattal érzékeltette, majd levonta a következtetést: mi most a fény ünnepét üljük meg, de ez a fény nem mi vagyunk, hanem azt ünnepeljük, hogy az Isten fénye ragyog bennünk. Radu Rus vikárius a szokásaikban, nyelvükben, hitükben egymástól eltérő emberek, közösségek megértésének fontosságát hangsúlyozta, és Mariana Stoica nagykövet is az egymás megértésének szükségességét emelte ki, hitet téve amellett, hogy a népek vallások közötti közeledése a béke világát hozhatja el számunkra. Az ünnepi beszédek után a hitközség tánccsoportja lépett fel, majd a Hakeshet Klerzmer Band szórakoztatta a nagyérdeműt. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.