Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete

Az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára. A szerző felvétele
Az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára. A szerző felvétele
Március 6-án, hamvazószerdán, azaz ma elkezdődik a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. A Székesegyházban reggel 7 és este 18 órakor tartják a szentmiséket, hétköznapi program szerint.


2019. március 6-án, hamvazószerdán elkezdődik a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” A nagyváradi Székesegyházban ma hétköznapi program szerint vannak a szentmisék: reggel 7 és este 18 órakor, de a hamvazás szentelményét nagyböjt I. vasárnapjának szentmiséin is kiszolgáltatják. Hamvazószerda szigorú böjti nap: azaz e napon 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.

Bűnbánat

Ilyenkor elérkezünk a nagyböjti szent időhöz, mely a bűnbánati idők közt is előkelő helyet foglal el a Krisztust keresztútján való követésben. Őhozzá társulunk kisebb-nagyobb keresztjeinkkel, és megpróbálunk türelmes lélekkel, megadással és leginkább alázattal a nyomába szegődni. Fontos, hogy mi se a külsőségekhez ragaszkodjunk, hanem tartsunk őszinte bűnbánatot, esedezzünk a jóságos Isten irgalmáért, mert rászorulunk, mivel sajnos a legjobb szándékunk ellenére is sokat vétkezünk.

Hamvazószerdával minden igaz keresztény számára véget érnek a farsangi mulatságok, s elkezdődik a lelki tavasz. Ilyenkor egyházi szokás szerint szentelt hamut hintenek a hívek homlokára, a földi élet mulandóságának jelképeként. Bűnbánatra és engesztelésre biztatnak, viszont mindezek hallatára téves lenne a nagyböjtöt úgy értelmezni, mint a lemondás időszakát. Épp ellenkezőleg: amikor az egyház arra buzdít, hogy kevesebbet akarjunk a testi javakból, azt szeretné, hogy többet igényeljünk a lelki táplálékokból, hiszen nem csak kenyérrel él az ember. Sajnos az év folyamán vagy akár egész életünkben nem kényeztetjük eléggé a lelkünket, mert nem lép fel olyan követelő erővel, mint a testi éhség vagy szomjúság. A nagyböjti periódusban azonban a katolikus anyaszentegyház bőséggel tárja a hívek elé a lelki táplálékokat, ezért olvasni kell a szentírást, hallgatni az igét, többet imádkozni és elmélkedni Isten gondolatairól. A gyűlölködés, a civakodás, a hazugság, a testi örömök, és az élvezeti cikkek helyett a békességet, az igazlelkűséget, Krisztus testét és az akaratot edző önmegtagadást kell választani.

Ciucur Losonczi Antonius