Halottak napi koncert

Halottak napi koncert
Nagyvárad – A csütörtök esti nagyváradi koncert műsora szorosan kötpdött a Halottak Napjához. Végre felcsendült zenekarunk előadásában is Pergolesi Stabat Mater című oratóriuma.

Az est karmestere Cristian Sandu volt, aki operakramesterként 2007 óta a kolozsvári Magyar Opera meghívottja, ugyanakkor a Kolozsvári Zeneakadémia aszisztense. Bevezetésként Daniel Podlovski európai hírű művész, a Jászvásári Filharmónia szólistája és a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem professzora Mozart 1775-ben Salzburgban komponált A-dúr Hegedűversenyét játszotta. Elõadásában ráéreztetett a könnyed kontrasztos témák és dialógusok zenei gondolataira, különösen a II. tétel Adagiójának sajátos mozartias hangvételét és a III. tétel “törökös” epizódjának hangulatát sikerült újraformálnia. Ráadásul Bach egyik szólóhegedûre írt mûvét játszotta.

Stabat mater

A műsor első felében hallgattuk meg Giovanni Battista Pergolesi 1736-ban 26 évesen, halála évében a ferencesek kolostorában komponált  Stabat mater című oratóriumát. A tizenkét részből álló mű Jacopo da Todi Himnuszára épül. Az oratóriumot szoprán-altszólóra, női- és vonóskarra írta Pergolesi. A karmester inkább a nápolyi opera hatását jelzõ muzsikát igyekezett az együttessel létrehozni, ezért kissé visszafogottabban vezényelt. A műben megszólal egy kétszólamú női karra írt fúga (Engedd meg, hogy szíved égjen). A mû három szigorúan ellenpontozott része Szűz Maria fájdalmát közvetíti a vallásos szöveghez kapcsolódóan. Az áriák közül a legmélyebben tragikus szoprán áriát (Kinek megtört s jajjal megtelt lelkét) Fátyol Lujza másodéves konzervatóriumi hallgató énekelte. Ugyancsak sikerült a drámaiságot megteremtenie az alt áriákat éneklő Varvari Gabriellának. (Mily nagy gyászos volt sírása, Kútja égi szeretetnek). A kettõsök közül is emlékezetesek maradnak a fájdalmat közvetítő betétek (Ó, míly búsan sújtva áll ott, És a testem meghal). A két szólista közül talán közvetlenebbül fejezte ki a mű alapgondolatát Fátyol Lujza. Az énekkar Lászlóffy Zsolt karigazgató betanításában vallásos áhitatot keltõen hozta létre a telt hangzású, homofón stílust. Különösen a befejező Amenre gondolunk vissza szívesen.

Eroica

A mûsor második felében hangzott fel a filharmónikus együttesünk megszólaltatásában igen sokat játszott Beethoven III. Eroica szimfóniája. A kompozícióban újra felhangzott a kívánt emelkedettség, különösen a II. tétel Gyászindulójának megrázó ereje éreztetett rá a tragikumra. A művet előadó muzsikusok igen szép teljesítménnyel ajándékozták meg hallgatóságukat, különösen a fuvolák szép szólamára emlékezünk.

Tuduka Oszkár