Halljuk meg az örömhírt

Halljuk meg az örömhírt
Az elmúlt évek hagyományához híven református feltámadási istentiszteletet tartottak a Rulikowski temető városi ravatalozójánál.

Mindazoknak vigasztalódásul szolgált, akik november 1-jén a temetőjárás közepette megálltak és meghallgatták az evangéliumot a 15 órakor kezdődő református feltámadási istentiszteleten, amelyet a Rulikowski temető városi ravatalozójánál tartottak meg idén is. Az istentiszteleti alkalmon igét hirdetett Kerekes József rogériuszi lelkipásztor Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 1–11. versei alapján. Mint elhangzott, az évnek ebben az időszakában, és főleg ezen a napon sokaknak egykor volt szeretteik jutnak eszükbe. Pál apostol a felolvasott igében az emlékezők emlékezetébe idézi az evangéliumot. „Egykor volt szeretteink arcának felidézésén túl fontos, hogy az evangélium is felidéződjön bennünk. Az igében az apostol négy dolgot juttat a korintusiak eszébe: a hirdetett örömhírt a korintusiak elfogadták, hűségesek maradtak a Jézus Krisztusról szóló evangéliumhoz, ami által üdvözülnek is” – hangzott el. Maga az evangélium, ami a korintusiakban változást idézett elő, önmagában nem változott. Ugyanaz az evangélium szól ma is, ami szólt egykor, amelyet négy szóban lehet összefoglalni: Jézus Krisztus meghalt, eltemették, feltámadott és megjelent az övéinek.

Örömhír

Pál apostol tanítását azzal zárja, hogy felismeri a szolgálatában jelen levő Krisztust. „Nem kell más vigasztalás mint az, hogy ha észrevesszük magunk életében és szolgálatában, hogy Isten kegyelme végig velünk volt és van a fájdalmas pillanatokban is. Érezzük, hogy az Ő kegyelme által vagyunk, az Ő szeretete vesz körül minket. Adja Isten, hogy ez a felismerés megszülessen és e nyomán ki tudjuk mondani még a sír mellett állva is, hogy Isten ígérete szerint velünk van minden napon a világ végezetéig” – mondta el Kerekes József, majd Vincze Zoltán csillagvárosi lelkipásztor imádságban kiemelte, hogy a boldog feltámadás reményében állunk meg a sírok mellett, de ezekben a pillanatokban, szeretteink emléke mellett, idézzük fel az evangélium tanítását is.

P. Nagy Noémi