„Halljátok meg Jézus morzejeleit”

„Halljátok meg Jézus morzejeleit”
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye az elmúlt hét végén Érmihályfalván szervezte meg a hatodik ministránstalálkozót, melyen mintegy háromszáz gyerek és fiatal vett részt.

„Itt vagyok, Uram! Engem küldj!” (Izajás próféta könyve 6, 8) Ezzel a mottóval szervezte meg a római katolikus egyházmegye Ifjúsági Központja a sorban hatodik egyházmegyei ministránstalálkozót az elmúlt szombaton, Érmihályfalván. Ezeknek a találkozóknak a célja, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- és a szolgálattal járó öröm megosztására. Egyben bátorítást is akar nyújtani mindazoknak, akik szolgálatukkal széppé és Istenhez méltóvá teszik a szent liturgiát. Az egész napos rendezvény a kora délelőtti órákban regisztrációval kezdődött, amikor a csoportok nagy része buszokkal, személykocsikkal érkezett, de olyan is akadt, mely vonattal és a településük nevét hirdető táblát büszkén tartva magasba vonult át a városon az állomástól a templomig. Annak udvarán önkéntes fiatalok végezték a regisztrációt, melyből kiderült, honnan is érkeztek résztvevők: Kárásztelek, Zilah, Szilágysomlyó, Margitta, Bihar, Tasnád, Szalacs, Palota, Tarján, Adony, Élesd, Székelyhíd, Tenke, Mihályfalva, Gálospetri, Semjén, illetve Nagyváradról a püspöki, az olaszi, az újvárosi, az ősi, a szőlősi és a Szt. József-telepi közösséget képviselve.

Jézus szolgálatában

Közben a templomban Szabó Ervin bihari plébános igyekezett rögtönzött kérdezz-felelek játékkal lekötni a gyerekek figyelmét, kiknek jókedvű hangja majd’ szétvetette a templom falait. Minden érkező csoportot taps fogadott. A program 11 órától szentmisével folytatódott, melyet – akár csak az elmúlt hét napjain tartott miséket – élőben közvetített a Mária Rádió. Ezt bevonulás nyitotta, a sort az érkezett csoportok egy-egy ministránsa, tucatnyi lelkész, illetve Böcskei László megyés püspök alkotta. Utóbbi köszöntötte az egybegyűlteket (fiatalokat, papokat, hitoktatókat), majd egyebek mellett arról beszélt, hogy valamennyien Jézus szolgálatában vagyunk, aki nem várja el, hogy mindenben tökéletesek legyünk, azt azonban igen, hogy szeressük őt. A püspök szerint „ez a ministráns élet titka is”. Emlékeztetett a pár hete Rómában volt ministráns világtalálkozóra, melyen Ferenc pápa mondta a fiataloknak: legyünk jó barátságban Jézussal. Prédikációt Tóth Attila helyi születésű lelkész tartott, fiatalságához és az alkalomhoz mért hangvétellel „virtuális interjút” készített Zakeussal, kiderítendő: mitől változott meg a vámszedő lelkülete? A tanulság: Jézus küldi felénk a morzejeleket, kérdés, hogy tudjuk-e fogni ezeket. Ilyen jel a fiatalok felé: legyél ministráns!

Szentáldozás

Szentáldozáshoz több tucat fiatal járult, a szentséget több plébános is kiszolgáltatta a püspök mellett, aki a szentmise végén a román és szlovák ajkú résztvevőket is köszöntötte, röviden összefoglalva nekik az elhangzottakat. Ugyanakkor köszönetet mondott a szervezésért a házigazdáknak (köztük a helyi fiatal egyháztagok zenekarának), továbbá a paptestvéreknek, a hitoktatóknak és a szülőknek – mindazoknak, akik elindítják a gyerekeket a Jézushoz vezető úton.

Vetélkedők

A misét ebéd követte, délután pedig két részre osztották a ministránsokat: minden csoport egy része a templomban maradt szellemi vetélkedőre, a másik fele a sportpályára ment sportversenyt vívni. Előbbiben kvíz-szerűen hittannal kapcsolatos 11 kérdéssorra kellett megfelelni, ebben első lett Kárásztelek, második Tasnád, harmadik Érmihályfalva. A sportpályán már vegyes, számokkal jelölt csapatokat alakítottak, melyek ügyességi feladatoknak kellett eleget tegyenek. A találkozó a versenyeredmények kihirdetésével késő délután ért véget.
Már nem volt része a ministránsok találkozójának, ám vasárnap a 11 órás úgynevezett tanévnyitó szentmisét még közvetítette a Mária Rádió, ezzel mintegy lezárva egész heti közvetítés-sorozatát.

Rencz Csaba