„Halálos szerelmek élő halottja”

„Halálos szerelmek élő halottja”
Nagyvárad – József Attila életét, gyermekkorát, szerelmeit elevenítette fel a Varadinum rendezvénysorozaton belül zajló Születtem, elvegyültem és kiváltam című zenés-verses vasárnap esti előadás.

Megtelt a Posticum díszterme vasárnap este. A közönség mintegy ötven percen keresztül az ismert, gyönyörű versek mögött rejtőző József Attilát ismerhette meg, akiről sokan közülünk talán keveset tudunk. Meleg Réka és Smaraglay Zoltán a zenés-verses összeállítás során József Attila szomorú gyermekkorát idézte fel naplórészletek által, az árvaházi időszakot, öngyilkossági kísérleteit, majd azt az időszakot, amikor megjelent első kötete, Juhász Gyula előszavával. Közben versek hangzottak el – többek között az Egy kisgyerek sír, a Kései sirató.

Fellángolások

A bécsi egyetem, a Hatvani Kastély, Párizs, Sorbonne következik – majd Vágó Márta, a költő első szerelme. „Tedd a kezed homlokomra…” – szavalja Smaraglay Zoltán, majd felváltva hangzanak el részletek József Attila, valamint Vágó Márta naplójából. „A kapcsolat erős volt – és mi nagyon fiatalok…” – hangzik el.
A Szántó Judittal eltöltött hat év szintén versek (például az Óda), napló-, illetve regényrészletek alapján körvonalazódik, majd a költő betegségéről szerezhet tudomást a közönség – ekkor hangzik el a Meleg Réka által előadott apokaliptikus A hetedik című vers megzenésített változata is.
Az Edithez és Flórához fűződő szerelmeit, majd a betegség és reménytelenség időszakát is bemutatják. „Négy halálos szerelem élő halottja vagyok” – hangzik el.
„Mi megpróbáljuk bemutatni – a négy szerelmén keresztül – azt az emberi oldalát, melyről nem tanítanak az iskolákban. Elindulva az első, ifjúkori fellángolástól, az utolsó napokat végigkísérő Flóra-szerelmen át, a lázadó és az érett költő kontrasztjával, a naiv gyerek fájdalmával és a kétségbeesett, beteg lélek megható küzdelmeivel együtt” – írja Meleg Réka az előadásról.
Mindent összevetve hatásos, egyúttal világosan érthető előadást tekinthettünk meg, melynek nyomán – mivel immár születésük hátterét is megismertük – új megértést kaphattunk az ismert versekről. Az összeállítást Gali László rendezte, a zenét szerezte Verbó Ákos, összeállította Meleg Réka.

Neumann Andrea