Halála vértelen vértanúság…

Halála vértelen vértanúság…
Nagyvárad- Csütörtök este Boldog Bogdánffy Szilárdra, Várad vértanú püspökére emlékeztek a Székesegyházban, halálának 60. évfordulója alkalmából. A szentmise szónoka Mahajduda János káplán volt.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: 1953. október 1-jén a nagyenyedi börtönben kezdett kibontakozni a búzamag csodája, amikor elrejtve, a világtól elzártan meghalt dr. Bogdánffy Szilárd titokban felszentelt nagyváradi püspök. Elítélői akkor azt gondolták: az emberi hatalom és gyűlölet legyőzheti azt, aki hűséges maradt Teremtőjéhez, egyházához és hitéhez, az idő és Isten azonban bebizonyította, hogy nem a sötétségé, a félelemé és a megalkuvásé, hanem a bátor kitartásé és helytállásé az utolsó szó. Úgy fogalmazott az egyházmegye jelenlegi főpásztora: most itt vagyunk, emlékezünk és hálát adunk Istennek azért, mert gondoskodik rólunk úgy, hogy hozzánk közel álló példaképet állít elénk. Ugyanakkor kérjük őt, hogy erősítsen meg hitünkben, hogy bátor hirdetői legyünk a világban, és Szilárd püspök legyen ebben közbenjárónk és segítőnk.

Kell a hit

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Mahajduda János, a Székesegyház segédlelkésze Bogdánffy Szilárd életén keresztül illusztrálta, hogy mit jelent az életet Istennek ajándékozni, az Ő szolgálatába lépni tanulóként, papként, tanárként, püspökként és vértanúként. Hangsúlyozta: 60 évvel ezelőtt, 42 évesen, a nagyenyedi börtön úgynevezett betegszobájában a polihisztor, tudós nevelő és lelki vezető Bogdánffy Szilárd, mint a katolikus egyház modern vértanúja, átadta lelkét Teremtőjének. Élete első szakaszában, szorgalmas diákként nem könnyelműsködött vagy lázadozott, fiatal papként pedig szeretetet sugárzott, vitte a keresztet, mert tudta: nem lehet ezt letenni, csak vinni Krisztus után. Tanárként, nevelőként az általa hirdetett törvényeket a saját életében valósította meg. Amit szóval tanított, szemléltette is, igazságos volt, és senkit sem bántott meg a legkisebb mértékben sem. Püspökként azt vallotta: Isten jó, tudja mit miért enged meg, ezért legyen meg az ő akarata. Letartóztatása után fogolytársaival figyelmes, udvarias és alázatos volt, Isten nyájának pásztoraként mindenkibe erőt öntött, bizakodónak bizonyult.

„1953. október 1-jén halt meg, halála vértelen vértanúság. Krisztus vértanújaként hűséges maradt egyházához, a pápához, nagylelkű szeretetben vállalta a halált is. Hősies kitartása őszinte hitéből fakadt, mely igazságok felismerését és elfogadását jelenti, tehát konkrét tartalma van. Szükségünk van nekünk is az ő hitére, melyhez ragaszkodnunk kell, mert reménységünk forrása, örök boldogságunk ígérete, Bogdánffy Szilárd halála is ezt igazolja”, mondta a káplán.

Ciucur Losonczi Antonius