Hálaadó ünnepi szentmise

Hálaadó ünnepi szentmise
Bihar megye – A biharszentjánosi és környékbeli katolikus hívek lelki gondozására tavaly templom épült. Erre emlékeztek a templom védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak az ünnepe alkalmából.

A vasárnapi ünnepi szentmisére egybegyűlteket Tempfli József megyés püspök üdvözölte, köszönetet mondva a helybeli katolikus és református híveknek, a polgári vezetésnek, mindazoknak, akiknek a bér ellenében, illetve önkéntesen végzett munkájának köszönhetően épült és szépült a templom. Különösen fontos, hogy a nemzetközi és ökumenikus szeretet jegyében, közös összefogással alakult az istenháza, fogalmazott a püspök, aki az egyházmegye híveiért és papjaiért, a helyi közösségért, a jelenlevőkért és hozzátartozóikért ajánlotta fel a szentmisét, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül.

A szentbeszédet mondó Vas László tisztelendőt is bemutatta, aki immár több éve a chicagói Szent István-templom plébánosa. A nagyváradi egyházmegye nagy gondot fordít a külföldön élő magyar közösségek magyarságtudatának ápolására és fenntartására, ennek érdekében tizenhét papja tevékenykedik Románia határain túl, az USA-tól kezdve, Németországon, Ausztrián és Magyarországon át egészen Ausztráliáig, mondta a püspök.

Építsünk utat Istennek

Prédikációjában Vas László atya Karl Marx A lét határozza meg a tudatot mondását idézve arra kereste a választ, hogy a pillanatnyi, szemmel látható dolgok, vagy pedig egy nagyobb, láthatatlan valóság határozza-e meg életünket. Aláhúzta: egy belső, lelki változásnak kell megtörténnie ahhoz, hogy életünk szebb legyen. A keresztény ember küldetése az, hogy létét az Úr akaratának megfelelően alakítsa, s ez kihatással lesz a környezetére is, jobbá teszi a társadalmat. A biharszentjánosi templomnak a megépülte a bizonyíték arra, hogy az Úr dicsőségesen megjelenik az életünkben, személyre szólóan gondunkat viseli és egyenként szóba áll velünk.

Kárásztelki fúvósok

Amikor szomorúak vagyunk, vagy belső vigasztalásra szorulunk, egy titokzatos hang révén az Isten mindig megszólít minket, és azt közli velünk, hogy ne bánkódjunk, hanem inkább építsünk utat a számára, mert ő ott munkálkodik az életünkben, a szívünkben, a beszélgetéseinkben, a mindennapjainkban, hangsúlyozta szentbeszédében a tisztelendő.

Ciucur L. Antonius