Hálaadó istentisztelet és lakossági fórum

Hálaadó istentisztelet és lakossági fórum

Szatmár megye – Eseménydús volt a
hétfő délelőtt Gencsen. Ez
alkalommal azonban nem a kommandósok és
rendőrök jelenléte, sőt nem is a
Báthori Gyula kontra református egyház
közötti „összecsapás”
újabb helyszíne volt a Nagykároly
melletti község, hanem kvázi
ünnepelni gyűltek itt össze az emberek.


Ünnepelni az életet, az
újrakezdést, azt, hogy végre
vége van a Báthori ügynek, s
új fejezet kezdődhet a gencsiek
életében. A szövevényes
Báthori ügy szinte minden szereplője
jelen volt az eseményeken, kivéve a
címszereplőt, Báthori Gyulát.
Bár rá talán nem is lett volna
kíváncsi senki sem. Délelőtt
tíz órakor ünnepi istentisztelettel
kezdődött a nap, ami lakossági
fórummal és
szeretetvendégséggel folytatódott.

Lezárult a sötét
fejezet


Pont került a gencsi történet
végére. Ezt az örömteli
eseményt nagyszabású
rendezvénnyel ünnepelte meg a
gyülekezet, lelkipásztorokkal
közösen. 

Délelőtt tíz órakor a helyi
gyülekezet, a Nagykárolyi Református
Egyházmegye lelkészeinek hosszú
sora és a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
képviselői közös
hálaadó istentiszteleten vettek
részt. Igét hirdetett Ft.
Tőkés László
püspök, EP-képviselő.

A hálaadó istentisztelet fő
gondolata a feltámadás,
megújulás volt. Hiszen véget
ért a Báthori ügy, az az ügy,
amely a református egyház
történetén sötét foltot
ejtett. A „rémálom”
végével pedig kezdetét veszi
valami új, mégpedig az
építés, feltámadás,
az élet, utalt rá
igehirdetésében a püspök.

Igehirdetését számtalan, nem csak
bibliai eredetű idézettel tarkította
a püspök, mintegy bizonyítva, hogy
mindig volt példa nehéz időkre, de
ezeken túl kell lépnie mindenkinek.
Túllépni, érdemben
átvészelni a nehéz időket
pedig csak összefogással lehet.

A gonoszok útja
elvész…


Az istentisztelet végén szavalatok
hangzottak el, majd a püspök a
görög katolikus templomba vonult, ahol a
húsvétot ünneplőket
köszöntötte.

A gyülekezet tagjai pedig a református
parókiára vonultak, ahol lakossági
fórumot rendeztek, melynek fő
tematikája a Báthori ügy
köré csoportosult. Megszólaltak az
ügyben érintettek, lelkészek,
egyházi tisztségviselők és az
ügyvédek is. Tőkés
László püspök
felszólalásában abbéli
meggyőződésének is hangot
adott, hogy „amennyiben a Szatmár megyei
RMDSZ idejében beleszól a gencsi
eseményekbe, ez a helyzet nem alakulhatott volna
ki.”

A fórum során került
bemutatásra az a kiadvány, melyet
Szőke Mária nagyváradi
újságíró
állított össze. „A gonoszok
útja elvész…” címet
viselő kötet a gencsi ügyről
írt cikkeket foglalja magába, de
tartalmaz leveleket Báthori
Gyulától, valamint
különböző hivatalos szervekhez
eljuttatott állásfoglalásokat is a
KREK részéről. A képekkel
gazdagon illusztrált kötet a gencsi
kálvária négy évét
öleli fel, az ügy
nyilvánosságra
kerülésétől, egészen a
lezárásig.

A fórum végeztével a gencsi
reformátusok nevében Szomor Attila
lelkipásztor a templomról
készített fényképet adott
át a püspöknek, melyet a
gyülekezet jelen lévő tagjai és
a presbiterek is aláírtak.

A fórumot követően pedig a
református templom kertjében, a
jövőben felállításra
kerülő Életfa
alapkőletétele következett.

„Az Életfa az élni akarás, a
jövőbe vetett hit jelképe. Ősi
magyar szimbólum ez, mely most itt
magyarságunk és keresztény
hitvallásunk közös
jelképévé válik” –
mondta Szomor Attila lelkész. A Szózat
eléneklését követően
szeretetvendégségre
invitálták a jelenlévőket a
helyi kultúrotthonban.

Tőtős Tímea


 

Címkék: , , ,