Hálaadó istentisztelet és focikupa

Nagyvárad – Sofronie ortodox és Bercea, görög-katolikus püspökök jelenlétében zajlott csütörtökön a Lorántffy-sportpálya ügyének rendeződése örömére szervezett hálaadó istentisztelet a Várad-olaszi református templomban.  Istentisztelet (1) 2008.04.17 

Noha meghívták őket és előzőleg jelezték, hogy nem tudnak részt venni a hálaadó istentiszteleten, az utolsó pillanatban mégis tiszteletét tette a református templomban Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspök és dr. Virgil Bercea nagyváradi görög-katolikus püspök is. Velük érkezett Antonio Lanfranchi Cesena római-katolikus püspöke is.

Igét hírdetett Szabó Sándor Miskolc-belvárosi református lelkész, aki a zsidókhoz írt levél 12. részének első verseire építette fel beszédét. Az istentisztelet után Tőkés László köszöntötte a vendégeket, külön kiemelve Sofronie és Bercea püspököket. “Nagyra értékelem ezt a gesztust. Azt remélem, hogy a két püspök eljövetele meghatározó lesz egyházaink jövőbeni kapcsolatában” – jelentette ki. Sofronie és Bercea püspökök is köszöntötték a jelenlevéket. Később Tolnay István tanügyi előadó tanácsos felolvasta Deutch Für Tamás Fideszes politikusnak erre az alkalomra megfogalmazott üzenetét. Az ünnepi beszédek után a Lorántffy Gimnázium kórusa adott rövid műsort, majd oklevelet kaptak azok, akik valamilyen módon szerepet játszottak a sportpálya-ügy sikerében. ezután a hívek Tőkés László püspök vezetésével átvonuétak a sportpályára, ahol négy csapat részvételével minni focikupát rendeztek az erre az alkalomra rendbe hozott és feldíszített sportpályán.

A Nagyvárad-olaszi református templomban tartott istentiszteleten Szabó Sándor Miskolc-belvárosi lelkipásztor hírdette az igét. Többek közt elmondta: a sportpálya visszanyeréséhez megvolt a kételkedés nélküli hit, mert ha a hívek csak immel-ámmal küzdöttek volna érte, sose kapták volna vissza a sportpályát. Szabó Sándor kiemelte Tőkés László elévülhetetlen érdemeit ebben az ügyben majd figyelmeztetett: minden győzelem felelősséggel jár, mert sokkal könnyebb elérni valamit mint azt megtartani. Az igehírdetés után Tőkés László köszöntötte a meghívottakat, különösen Sofronie és Bercea püspöket, akikhez fordulva elmondta: a jövő héten az Európi Parlamentben is megünneplik az ortodox húsvétot. “Adja Isten, hogy ne csak az Európai Unióban, hanem a hit által is egyesüljenek az egyházak.”

Zavaró hangok

Sofronie püspök a maga és az általa képviselt hívek szeretetét továbbította a református híveknek és gratulált Tőkés Lászlónak a sikerhez. Hozzátette: vannak hangok, melyek megpróbálják felkavarni a vizeket, de ezeket a hangokat az Úr elhallgattatja majd. Végezetül azt kívánta, hogy legyen minél több alkalmuk a közös ünneplésre. Virgil Bercea görög-katolikus püspök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Nagyvárad multikulturális város, és hírdette, hogy a mellettünk élő embereket Isten ajándékának kell tekintenünk. “A körülöttünk szaladgáló gyerekek hangoskodásában lássuk egyházaink és társadalmunk jövőbeni reményét”, fogalmazott Bercea püspök. A köszöntők után a meghívott püspökök elhagyták a templomot, ugyanis hat órára egy nemzetközi egyházi konferenciára voltak hivatalosak.

Üzenetek

Tolnay István tanügyi előadó tanácsos felolvasta Deutch Für Tamás Fideszes politikusnak erre az alkalomra megfogalmazott üzenetét.  “Három év kitartó munkája, odaadása kellett hozzá, de mindannyiunk örömére az állhatatosság meghozta a gyümölcsét. Köszönet illeti tehát mindazokat, akik hittek benne: tanárokat, szülőket, diákokat, a helyi közéleti szereplőket, akik latba vetették befolyásukat, szavukat és időt, energiát nem sajnálva az igaz ügy mellé álltak. A siker nem pusztán a diákok egészségét, hanem az egész erdélyi magyar közösség javát szolgáló győzelem. Azt bizonyítja ugyanis, hogy minden mesterkedés, gáncsoskodás és hatalmi erőbevetés ellenére az itt élő magyarok valóban hazájuknak tekintik ezt a földet. Úgy tartják ugyanis, hogy a haza ott van, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit. Ahol a vágyak nem maradnak mindig vágyak, mert vannak, akik fel merik vállalni azok igazzá tételét” – hangzott el. Ezt követően Jenei Imre neves futballedző szólt a jelenlevőkhöz, örömét fejezve ki amiatt, hogy végre újra a gyerekeké lett a pálya és némiképp nehezményezve azt, hogy a gondok közös megbeszélése helyett csak annyi harc árán sikerült rendezni a sportpálya ügyét.

Sajtóháború és fociküzdelem

Az olaszi templomban Szabó Zsuzsanna a Lorántffy gimnázium igazgatónőjének beszéde után Tőkés László szólalt fel, elismerve, hogy az előre elkészített beszédének nagy része elévült a két püspök jelenléte nyomán. Az EP-képviselő nagyra értékelte gesztusukat, de jelezte, hogy hiányolja a római-katolikus egyház és az RMDSZ képvislőit. A sportpálya ügyével kapcsolatban kiemelte, hogy az nem csupán elvi kérdés volt, ugyanis azt szeretnék, hogy az iskolában komoly sporttevékenység follyon. “Továbbra is zajlik a mocskolódás és a sajtóháború, de Sofronie ittléte felülbírál minden nemtelen próbálkozást” – utalt Tőkés László is a Szentháromság ortodox parókia parókusának sajtóban megjelent kijelentéseire. Majd egy labdarugómérkőzéshez hasonlítva a sportpálya-ügyet elmondta: a tanulság az, hogy a kilencven percet végig kell játszani, a szabályokat be kell tartani és a bíró ne csaljon. Ez utóbbihoz hozzáfűzte, hogy a “sportpálya-meccsen” a bíró, azaz a városi tanács folyamatosan az ortodoxok javára ítélt, de mégis köszönet illeti a városi tanácsot ezen belül az RMDSZ-frakciót is, mert felülbírálták hibás döntésüket. A templomi ünnepség után a hívek a sportpályára vonultak át, ahol megtekintették négy csapat – a Lorántffy Gimnázium jelenlegi és öregdiák csapata, a Partiumi Keresztény Egyetem és az Erdélyi Magyar Ifjak együttese – fociküzdelmét. A minikupán Jenei Imre látta el a bírói feladatot.

Pap István