Hálaadó istentisztelet – Közlemény

Hálaadó istentisztelet – Közlemény
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küldöttsége a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának meghívására részt vett a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének előestéjén megrendezett hálaadó istentiszteleten.

Egyházkerületünket Csűry István püspök, Forró László és Salánki Lóránd előadó-tanácsosok képviselték. Az államalapítás ünnepére készülve az egyházak előjáróival együtt imádkozott Schmitt Pál köztársasági elnök, aki az új kenyér megáldásának is tanúja volt. Egyházainkat képviselték: Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke, Paskai László római katolikus bíboros, Ittzés János evangélikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, Kalota József ortodox vikárius, Csermák István metodista szuperintendens és Mészáros Kálmán baptista egyházelnök. Több más református egyházi vezető között megjelentek Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok Felvidékről, valamint Nagy Béla főgondnok Kárpátaljáról.

   Az istentisztelet imában megvalósuló közösségélményében, és azt követően a szeretetvendégség lelki közelségében egyházaink vezetőinek alkalmuk nyílt Schmitt Pál elnök úrral és a társaságában lévő állami vezetőkkel időszerű kérdésekről elbeszélgetniük. Réthelyi Miklós miniszter úr, Répás Zsuzsanna, Balog Zoltán, Szászfalvi László, Soltész Miklós államtitkárok szívesen beszéltek az új kormány elképzeléseiről.

   Egyházkerületünk küldöttsége kihasználva a budapesti tartózkodás idejét meglátogatta munkahelyén Szászfalvi László egyházügyi államtitkárt. Aktuális egyházi kérdésekről esett szó, mint a nemzeti kormány szórványokkal kapcsolatos stratégiája, iskola-politika, egyházi missziói törekvések felkarolása, valamint a határokon túli magyarság általános támogatása. Államtitkár úr, munkatársai, ugyanakkor Gáll András Levente közigazgatási államtitkár szakszerű tájékoztatást nyújtottak küldöttségünk valamennyi kérdésére.

   Egyházkerületünk küldöttei elfogadva a meghívásokat készülnek a következő tárgyalásokra, valamint a szakemberek fogadására, akik a helyszínen tájékozódnak a bennünket foglalkoztató kérdésekről.

   Áldott ünneplést kívánunk egyházkerületünk minden tagjának és minden imádkozó testvérünknek a mára kijelölt Igével: „Vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.” (Ef.6, 16)