Hagyományos klasszikus zenei est

Hagyományos klasszikus zenei est
Vasárnap este a nagyváradi Szent László plebániatemplomot megtöltő közönség újra nagy ovációval fogadta a hagyományos zenei hangversenyt. Az est szervezője ezúttal is Thurzó Zoltán zongoraművész volt.

Az esten fellépett hat szólista, valamint Thurzó Zoltán zongoraművész, illetve a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség kórusa Kozma Gyula vezényletével. Fellépett Bozsódi Beáta gordonkaművésznő Bartolomeo Bernardi (1660-1732) g-moll cselló-zongora, Giaccopo A. Perti (1661-1756) a-moll, valamint Bartolomeo G. Laurenti a-moll gordonkaszonátájával. Az olasz zeneszerző sajátos barokkos stílusát, valamint a bolognai iskola stílusában fogant kompozíciót, és a kamarazene jeles, a 18. századba átnyúló stílusát egyaránt hitelesen, meggyőzően és hangulatteremtően érzékeltette játékában. Megszólalt Saverto Mercadante (1790-1870), a nápolyi iskola jeles operaszerzőjének jeles romantikus e-moll fuvolaversenyének első tétele, amelyet Molnár István tanár szólaltatott meg.

Szerenád

Székely István ezúttal is remekelt mint jeles klarinétművész, aki Marc Delmas Séta című  impresszionista szerzeményét játszotta kiváló technikával és ráérzéssel. Ugyancsak ő vitte színre Oláh Boglárka másodéves hegedű tanszakos zeneakadémiai hallgatóval és Thurzó Zoltán zongorakíséretével Waldemar von Baussnern (1861-1931) Erdélyből származó német szerző Szerenádját. Az utóromantikus kompozíciót mindketten igen közvetlenül, hatásosan adták elő. Thurzó Zoltán zongorán játszotta Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját köszöntve a Költői és vallásos harmóniák sorozatból a Bűnbűnati ima Palestrina nyomán című szerzeményt. A „keveseknek szóló” kompozíciót, a természet örök discsőségét hirdető muzsikát, a magányos ember Istent kereső romantikus érzésvilágát igen kifejezően mintázta meg az előadó. Ugyancsak megszólaltatta Liszt Ferenc Schubert Szerenádjának átiratát. A műsorban megghallgattunk Verdi A lombardok című operjábából egy áriát, nevezetesen Pagano sajátos, tragikus érzelemvilágát kifejező dallamát. Tasnádi Ferencz mély baritonja ezúttal is hatásosan, a műhoz idomultan énekelte szólamát. Händel Messiás című oratóriumából Májerkuk Mária kivételesen szép szopránja avatta érzékletessé a 36. áriát, amely pasztorális, békés hangulatot fejez ki a Megváltó feltámadását illetően. Ugyancsak ő énekelte a nagy népszerűségnek örvendő Schubert-szerenádot (Standchen), melyet végtelenül érzékenyen, minden külsőségtől mentesen adott elő.

 Vegyeskar

Fellépett az esten a Kozma Gyula karnagy vezette mintegy 45 tagú vegyeskar, amely tulajdonképpen hat számmal remekelt az esten. Az első részben felcsendült Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekszerző vallásos jellegű kórusműve (Tisztítsd meg szíved, oh Jeruzsálem), majd Hal Hopson (Dona nobis pacem) és Liszt Ferenc Él a Krisztus című kompozíciója. A második részben adták elő Maróthy György 42. genfi zsoltárának átiratát (Mint a szarvas kívánkozik folyóvizekre), Rooth G. Fridrich 27. Zsoltárparafrázisát (Az Úr az én világosságom), illetve Héthalmi Páth Károly Jézus csodás kegyelme című kompozícióját.