Hagyományos és szórakoztató programok Szalárdon

Akt.:
Hagyományos és szórakoztató programok Szalárdon
A hagyományos ökumenikus istentisztelettel és a világháborús áldozatok emlékművének megkoszorúzásával folytatódott vasárnap délelőtt a 17. Szalárdi Köszégi Napok programja. Délután újra a szórakozásé volt a főszerep.

A 17. Szalárdi Községi Napok vasárnap délelőtt ökumenikus istentisztelettel folytatódott. A XV. században ferencrendi kolostortemplomnak épült műemlék istenházában Varga Botond lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, igehirdetése alapigéjét Máté evangéliumából idézte: “Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyek országa; Boldogok, a kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Az úgynevezett “boldogmondások” magyarázataként, amit manapság sokan értetlenkedve hallgatnak, a tiszteletes elmondta: Jézus korában a magát elitnek nevező társadalmi réteg gondolta magáról, hogy ők bővelkednek lelki javakban, rájuk vonatkozik az intés. A tiszteletes hozzátette: a boldogságra alkalom például egy település ünnepe, ahol az emberek élvezhetik egymás társaságát, a szülő és nagyszülő gyönyörködhet gyereke/unokája ügyes fellépésében, ám ez is, mint minden földi boldogság, mulandó, az Istenben megtalált boldogság örök. A szalárdi községi napok állandó része az ünnepi istentisztelet, melyen természetesen nem kötelező a jelenlét, mégis sokan vesznek részt rajta. Miért? A lelkész meg is adta a választ: mert vonzó Isten közelsége. Prédikációja végén Varga Botond köszöntötte a gyülekezet tagjain kívül a világi vendégeket, kik közül elsőként Szabó Ödön képviselő kapcsolódott a lelkész szavaihoz, figyelmeztetve: “hétköznapi háborúkat vívunk”, miközben nem figyelünk a valóban fontos dolgainkra, pedig jó lenne a templomban hallottakat az ajtón kívülre is magunkkal vinni. Dr. Nagy Miklós polgármester örömének adott hangot, hogy sokan és sok helyről eljöttek együtt ünnepelni a község lakosaival.

Testvér-települések képviselői

Az istentisztelet után az azon részt vettek nagyrésze a kellemes nyári melegben (a község-központbeli köztéri hőmérő 24 °C-t mutatott) a Vay Ádám Hagyományőrző Kurucezred tagjait, a helyi baptista fúvószenekart és a Pusztai Farkasok Hagyományőrző Egyesület tagjait követve vonult a központi parkba, a világháborúk áldozatainak emlékművéhez, a hagyományos koszorúzási ünnepségre. A parkban a fúvósok adtak rövid térzenét, majd Varga Botond tiszteletes mondott áldást, hozzátéve, hogy hősökké vált áldozatainkra naponta emlékezni kell, jelképesnek nevezve, hogy az emlékmű közelében egy játszótár is van: a néhaiak életüket áldozták, hogy mi és gyerekeink itt lehessünk. Szabó Ödön képviselő mintegy folytatta a templomban abbahagyott gondolatmenetét, kifejtve: meg kell spórolni mindennapi konfliktusainkat, ám vannak kikerülhetetlen élethelyzetek. Ilyenbe kerültek azok is, akik nem feltétlen akartak a háború(k)ban részt venni, de vállalták a kéretlen feladatot. Az RMDSZ megyei ügyvezetője hozzátette: ne hallgassunk azokra, akik egymás ellen uszítanak bennünket, mert azt mindig a közösség szenvedi meg és általában az uszítók érdekét szolgálja. A községi napon hagyományosan részt vesznek Szalárd testvér-településeinek képviselői is, idén Nádudvart Réz Szilárd alpolgármester, Dombrádot Nagy János jegyző képviselte, átadva településeik üdvözletét. Rövid beszédet mondott még Prém Mónika iskolaigazgató és dr. Nagy Miklós polgármester is, az emlékezés és a mai összefogás szükségességét hangsúlyozva. Harangszó kondult ezután, majd koszorúk kerültek az emlékműre.

Versenyek, koncertek

A koszorúzás után nádudvari mazsorettek adtak elő pár koreográfiát a park melletti úttesten, majd a már említett menet a focipályára vonult. A vasárnap délután újra a szórakozásról szólt. A programban szerepelt biciklis felvonulás a község központjában, illetve verseny is. Ennek rajtja a községhez tartozó Hegyközszentimrén, a Rózsa bár előtt aszfaltra festett vonalnál volt, befutója pedig mintegy 4 kilométer után, Szalárdon. Az útközben történteket a focipályán volt színpadnál is nyomon lehetett követni, hiszen a modern technikát latba vetve, egy drón követte a kerékpározókat. A vetélkedők sok érdeklődőt vonzottak, annál is inkább, mert kerékpár, motor és ATV (quad)-tulajdonosokra is feladatok vártak. Nádudvarról érkezett fiatalok aerobik-bemutatót tartottak, később román nyelvű bábszínházi előadás volt. A stand up műfajt a Szomszédnéni Produkciós iroda képviselte, a mulatós műfajt egyrészt Claudiu Borza, másrészt a Bertici fivérek, Mohácsi Brigitta koncertje objektív okokból elmaradt. A községi nap tűzijátékkal zárult.

Rencz Csaba

Címkék: ,