Hagyomány, érték és közösség

Hagyomány, érték és közösség
Nagyvárad- Vasárnap este a Szigligeti Színházban tartott díjkiosztó gálaünnepséggel véget ért az idei XXII. Festum Varadinum rendezvénysorozat. Díjat kapott Biró Rozália volt kuratóriumi elnök.

Vasárnap este a Szigligeti Színházban zajlott díjkiosztó gálaünnepséggel véget ért az idei, immár XXII. Festum Varadinum. Záróbeszédében Pásztor Sándor, a városi RMDSZ frakcióvezetője, a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke a Kárpát-medence legnagyobb kulturális eseménysorozatának nevezte a rendezvényt, és azon meggyőződésének adott hangot, hogy jogosan ünnepeljük, hiszen hagyományőrző szereppel bír, de az összetartás érzésének erősítését is szolgálja, mivel fő feladata a nagyváradi magyar kulturális és szellemi értékek megtartása, felmutatása, támogatása és fejlesztése. Úgy fogalmazott: váradi magyarságunknak, a régió magyar nemzetiségű közösségének ez a rendezvénysorozat olyan lelki és szellemi táplálékot nyújt, amely erőt, kitartást és nem utolsó sorban kikapcsolódást is jelent. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hagyományápolást és a magyar kultúra ápolását nem pénzbeli vagy egyéb materiális kitüntetésekért, rangokért kell vállalni, hanem természetességből és nemzetünk, közösségünk szeretetéből eredendően. Megjegyezte: a váradi magyarok is fontos szerepet töltenek be egyetemes magyar kultúránk megőrzésében, mikor pedig nyelvi, nemzetiségi jogainkat folyamatosan csorbítják és társadalmunkban felüti fejét a közöny, a nemtörődömség, akkor szükséges, hogy lássa kis közösségünk: igenis van értelme a magyar kultúra ápolásának, igenis van értelme nemzeti identitásunk megőrzésének.

Kötelesség

Pásztor Sándor azt is kiemelte, hogy magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem egyszerű magyarkodásból áll, hanem feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunkban – ki-ki önmagában –, hogy milyen módon kell a ránk hagyott nemzeti és kulturális örökségünkkel felelősséggel bánnunk. Meglátásában amikor megemlékezünk dicső nagyjainkról vagy egy-egy történelmi eseményről, amikor különböző kulturális eseményt szervezünk, akkor tiszteletből cselekszünk őseink iránt, példát mutatva a jövő generációjának, és csak rajtunk múlik, hogy félvállról vesszük-e kötelességünket vagy teljes mellszélességgel kiállunk hagyományaink mellett. „A Festum Varadinum értékeket őriz, hagyományt ápol és közösséget formál, illetve megtart”, mondta.

A frakcióvezető arra is kitért: az aktuális városvezetés elfelejti, hogy a kultúra ápolását és megőrzését, valamint továbbadását nem pénzbeli haszon reményében tesszük, hanem természetesnek tűnő kötelességünket teljesítjük. Ennek a kötelességnek szerinte egyik élen járója Biró Rozália, a Festum Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumának tizenkét éven keresztüli elnöke, volt alpolgármester, jelenleg Bihar megyei szenátor, aki, mint ahogy azt a kultúra szó eredeti jelentése is ezt takarja, művelte a várost és közösségünket. „A mai gálaest kiváló alkalom arra, hogy megköszönjem, megköszönjük a magyar kultúráért, a magyar nyelvért és közösségünkért érzett elhivatottságát, az érte tett erőfeszítéseit és mindennapi helytállását, amely csak kötelezni tud minket a méltó folytatásra. A szívében hordozott magyarságtudat, az ő lelkében őrzött kultúra iránti szeretet arra késztet minket, hogy a Festum Varadinum ideje alatt és nem csak minél többen táplálkozzunk e szellemi eledelekből, együtt érezzünk és gondolkodjunk annak érdekében, hogy jövőre megint együtt, ugyanígy tudjunk ünnepelni.”- mondta Pásztor Sándor.

Varadinum-díjak

Biró Rozália volt kuratórium elnökön kívül Varadinum-díjat (oklevelet és Jankó-Szép Noémi által készített emlékplakettet) kapott a Szigligeti Színház, Jankó-Szép Noémi és Kádár József jogász. Az ünnepség záróakkordjaként a jelenlevők megtekinthették Madách Imre Az ember tragédiája című drámáját a Debreceni Csokonai Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház koprodukciójában, Vidnyánszky Attila rendezésében.

Ciucur Losonczi Antonius