Hagyatéki tárgyalás kell a sírhelyre

Rulikowski temető. Fotó: Alexandru Nițescu
Rulikowski temető. Fotó: Alexandru Nițescu
Annak ellenére, hogy a polgároknak csak használati joguk van a családi sírhelyekre, az örökség rendezésekor ezeket a sírhelyeket is bele kell foglalni a hagyatékba.

Éppen azért, mert a temetői sírhelyekre a polgárok csak használati jogot kaphatnak, ezért sokan nem tudják, vagy nem gondolják, hogy egy örökségrendező hagyatéki tárgyaláson a sírhelyet is bele kell foglalni a hagyatékba ahhoz, hogy az örökös a továbbiakban is használhassa a sírhelyet. Az eljárásmódot a váradi Rulikowski temető példáján illusztráljuk, melynek gondnoka, Teodor Vaida tájékoztatta a bihari Naplót a hasznos tudnivalókról. Mint elmondta, ha lejár a sírhely koncessziós időszaka, és a család nem akarja a továbbiakban használni a sírhelyet, akkor nem kell mást tenni, mint kifizetni a koncessziós díjat mindahányszor az lejár. Amennyiben viszont a sírhely bérlőjének az elhunyta után a család a továbbiakban is használni akarja a sírhelyet, tehát temetkezni vagy exhumáltatni akar ott, akkor szükség van az örökséget igazoló dokumentumra. Vagyis az elhunyt örökösei be kell írják a hagyatékba a sírhelyet is, és el kell vinni a közjegyzői dokumentumot a temetőgondnoksághoz, ahol helyben átírják a használati jogot az örökös, vagy örökösök nevére. Akkor is szükség van hagyatéki tárgyalásra, ha csak egy örökös van, de több örökös is viheti a sírhely koncesszióját, ezesetben viszont csak az összes örökös közös beleegyezésével lehet használni a sírhelyet. Ameddig az átírás nem történik meg, addig az örökös nem használhatja a sírhelyet, tehát nem temetkezhet, nem exhumáltathat ott még akkor sem, ha a koncessziós díj ki van fizetve. El lehet veszíteni a használati jogot, ha gondozatlan a sírhely, vagy ha a használati díj birtokosát nem az általa a Rulikowski temetőben bérelt sírhelyre, hanem egy másik temetőben temetik el. De ebben az esetben is a jogos örökös az örökséget igazoló dokumentum bemutatásával tovább használhatja a Rulikowski temetőben lévő sírhelyet, jegyezte meg Vaida. A sírhelyet egyébként nem lehet eladni, a használati jog csak hagyatékkal, végrendelettel, vagy negyedfokú rokonokig bezárólag ajándékozással ruházható át, illetve le lehet mondani róla, ezesetben a sírhely a Közterületfenntartó (ADP) használatába megy át. Vaida elmondta, zajlik a temető sírhelyeinek a felleltározása. Amikor lejár egy-egy sírhely koncessziója, értesítik a bérlőt a gondnokság nyilvántartásában szereplő utolsó lakcímen, várnak egy évet, és ha nem kapnak választ, kifüggesztik a rendezetlen sírhelyek listáját a temető bejáratánál lévő értesítőtáblán, és amennyiben az ezt követő egy év és három hónap során sem jelentkezik senki, akkor a bérlő elveszíti a koncessziót, és a sírhelyet bérbe lehet adni másnak.

Pap István