„Ha mi vallást teszünk, Ő is vallást tesz”

„Ha mi vallást teszünk, Ő is vallást tesz”
Csűry István püspök tartott áhítatot a Nagyvárad-Csillagvárosi gyülekezeti teremben szervezett szerdai találkozón, melyen a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiókjának munkatársai vettek részt.

Hét Bihar megyei településen végez szolgálatot a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiókja, együttműködve a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a roma gyerekek érdekében. Amint Szoboszlai Erzsébettől, a kolozsvári filiálé Bihar megyei koordinátorától megtudtuk, Nagyváradon, Szentjobbon, Hegyközszentmiklóson, Székelyhídon, Csokalyon, Bihardiószegen és Félegyházán foglalkoznak 250 gyerekkel. Az iskola utáni tevékenységek során során a gyerekek tisztálkodnak, imádkoznak, ebédelnek, elvégzik a házi feladataikat, majd beszélgetések, kézműves foglalkozások, bibliaórák zajlanak.

Erőforrás

Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói-diakóniai előadótanácsostól megtudtuk, a hároméves együttműködés során még egyszer sem találkoztak a diakónia különböző településeken tevékenykedő munkatársai. A szerdai találkozóra Szabó Zsolt bihar-félegyházi lelkipásztor, valamint Bara László diószegi lelkipásztor is eljött.
A találkozó áhítattal kezdődött. Csűry István református püspök a vallástételről szólt, amint az Lukács evangéliumában áll: „…valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;” mint elhangzott, vallástétel maga a munka is a szegényekkel, nyomorultakkal, nincstelenekkel, sok empátiára van szükség, de mindig erőforrás, amikor Isten segítségével lehetetlennek látszó feladatok is megoldódnak. Ilyen esetekben sokszor mi magunk vagyunk az angyalok, illetve azok, akik körülvesznek bennünket, még akkor is, ha nem állnak hozzánk közel, de munkánk elvégzéséhez elengedhetetlenek. A lelkek mentése identitásunkhoz tartozik, ez olyan feladat, amelyet Isten elvár tőlünk. És hogy ne lennénk bátrabbak vallástételünkben, tudván, hogy Krisztus tesz rólunk vallást.

Eredmények

Az egymásra figyelés fontosságára is felhívta a figyelmet Csűry István: fontos együtt érezni, gondolkodni, megtalálni azokat az erőforrásokat, melyeknek egymagunkban csak részben vagyunk birtokosai. Vannak ugyan helyzetek, amikor fel kell adnunk, de azok a projektek, melyek előre visznek, nem akadnak meg – hiszen ha én vallást teszek, Ő is vallást tesz…
A későbbiek során Vinczéné Pálfi Judit a bihari és érmelléki református egyházmegyékben tevékenykedő, alapítványok, gyülekezetek által létrehozott diakóniai szolgálatokról szólt, majd Szoboszlai Erzsébet ismertette a kolozsvári filiálé tevékenységét. Ezt követően a jelenlévők bemutatkoztak, majd filmről megtekinthették a hét településen zajló foglalkozások helyszínét, később pedig a szolgálat eredményéről beszélgettek és arról, hogy milyennek szeretnék látni évek múltán.

Neumann Andrea