Ha Isten velünk, van remény

Ha Isten velünk, van remény
Nagyvárad- Vasárnap délután a Várad-Szőllősi Református Egyházközség szervezésében és templomában az istentisztelet után bemutatták Molnár József Károly nyugalmazott lelkipásztor legújabb könyvét.

Az ünnepi alkalmon Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdette Isten megtartó igéjét a Zsoltárok könyve 14. fejezetének 7. verse alapján: „Vajna eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel”.

Szószéki beszédében azt emelte ki: a helyes kórisme felállítása, vagyis a diagnózis megállapítása után, bármilyen sanyarú és rossz is a sorsunk, vagy az állapotunk, reménykednünk kell abban, hogy Isten a mi kezünkbe helyezte az új világ kivitelezését, hiszen sohasem mondta ki azt, hogy vége. Ezért Istent szerető, Őbenne bízó erdélyi, illetve partiumi református magyarként hinnünk kell a magyar nemzet feltámadásában, a református vallás megéledésében és a keresztény ember talpra állásában, abban, hogy az Úr részéről még sohasem hangzott el az, hogy nincs tovább! Ezt a feladatunkat a legnagyobb kilátástalanság, mélybe zuhanás és elkeseredés idején is kötelességünk felvállalnunk, annak tudatában, hogy ha Isten velünk van, akkor a leglehetetlenebb helyzetből is fel lehet tápászkodni, hiszen az Ő jelenléte többet ér bármi másnál a világon- hangsúlyozta az egyházfő.

Adatok

A megfontolandó szavak után Szűcs Imre várad-szőllősi református tiszteletes köszöntötte az atyafiakat. Szintén a reménység hangján szólva ő is azt nyomatékosította, hogy a múltban sok olyan áldás van, melyekre ha odafigyelünk, biztató jelekként bontakozhatnak ki a jövőben.

Molnár József Károly nyugalmazott lelkipásztor legújabb, Asszonynépe, egy királynői birtok virágzása és hanyatlása című könyvét Csűry István ismertette, illetve méltatta a szerzőt. Meglátásában a 340 oldalnyi írott anyagot, ezen kívül pedig fényképeket és rengeteg adatot is tartalmazó kötet fontos lehet mindazok számára, akik szeretik a reformátusságot, a magyarságot, és büszkék rá, hogy egy gyülekezethez tartoznak. A precízen, lelkiismeretes pontossággal összegyűjtött statisztikai információk ugyanakkor például szolgálhatnak más értelmiségiek számára is arra nézve, hogy a környezetükben történtek rögzítése milyen jelentőséggel bírhat az utókor számára. A püspök arra kérte a szerzőt: bár 90. életéve betöltéséhez közeledik, ne álljon meg, hanem amennyiben az egészsége megengedi, folytassa írói tevékenységét.

Az aktív korában a térségben lelkipásztori szolgálatot végző Molnár József Károlytól megtudtuk: Asszonynépe Nagyenyedtől 17 kilométernyire található. I. István birtoka volt, aki feleségének, Gizellának adományozta. Egy 1000 éves múltra visszatekintő településről van tehát szó, mely az évszázadok folyamán befogadónak bizonyul a reformáció részére, napjainkban azonban sajnos egyetlen tagja van az ottani gyülekezetnek. A szerző, akit mindig érdekelt népe és egyháza múltja, 17 éve él Várad-Szőllősön, 1996-ban költözött itteni rokonaihoz.

A kötetet megjelentető kiadó vezetője, Derzsi Ákos úgy vélte: a könyv egy kiáltás, félrekongatott harang, hogy velünk is megtörténhet, ami Asszonynépén lezajlott, ha nem teszünk ellene. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult, az író-lelkipásztor családjának, illetve az egyházközség nőszövetségének jóvoltából.

Ciucur Losonczi Antonius