"Gyűlölet helyett szeretetet a szívekbe"

Nagyvárad – A megtérés, illetve a
gyűlöletmentes élet volt a központi
téma a vasárnapi Pro Crist
evangelizációs estén. A
ráhangolódás során a
nagyvárad-velencei ifjúság szerepelt A
buszmegálló darabbal.


Vasárnap, a Pro Christ
evangelizációs istentisztelet-sorozat
hetedik napján, a központi
helyszínről történő
műholdas közvetítést
megelőzően a nagyvárad-velencei
egyházközség ifjúsága
lépett a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
szinpadára A buszmegálló
című előadással. A fiatalok
már többször felléptek a
sikeres produkcióval, és folyamatosan
kapnak még meghívásokat más
egyházközségektől a darab
bemutatására. A
ráhangolódás közös,
gitárral kísért
énekléssel folytatódott, mely
keretében a hallgatóság tapsolva,
ismert keresztény dalokat énekelve
dícsérte az Urat. A
közvetítés ismét pontosan, a
Pro Christ Énekkar szolgálatával
kezdődött. Fellépett még a
magyarországi, közismert Bolyki Brothers a
capella együttes, akik nagy sikert arattak a
hétezres közönség előtt, a
nagyváradi helyszínen is tapssal
fejezték ki a résztvevők, hogy a
produkció elnyerte tetszésüket.

Gyűlölet helyett szeretet


Ezuttal a szokásos interjú Oliver
Schalkkal, egy egykoron neonáci és
idegengyűlölő fiatallal
készült, aki amiután megismerte
Isten Igéjét, gyökeresen
megváltozott az élete. Bevallása
szerint igazi verő legény volt,
mielőtt megtért volna. Nem egyszer
akár emberi húscafatok tapadtak
bakkancsához egy-egy verekedéssel,
hőzöngéssel töltött
éjszaka után. Egy
motorostalálkozón találkozott
néhány fiatallal, akiknek
segítségével megismerhette Isten
Igéjét. Sikerült lemondania a
drogokról és alkoholról és
a gyűlölet helyett a szeretet
töltötte be az életét. Ulrich
Parzany az Aposotolok cselekedetei 16
fejezetének igeszakaszai szerint hirdetett
Igét, melyben a Pál apostol
megtérésének
példáját állította a
közönség elé, melynek
tanulsága, hogy legyőzhető a
gyűlölet, ha Jézus
tanításai szerint élünk. Az
igehirdető több politikai
példával és a napokban
megtapasztalt eseményekkel szemléltette
igehírdetésében a
gyűlölet jelenlétét a
társadalomban, ugyanakkor a
szinkrontolmács is ismét kivette a maga
részét az események
kommentálásában, hiszen több
magyar vonatkozású megjegyzéssel
egészítette ki a prédikátor
mondanivalóját.

Mészáros Tímea