Győzni a szeretet hatalmával

Győzni a szeretet hatalmával
Nagyvárad – Ünnepi istentisztelettel, kórusok fellépésével, majd koszorúzással ért véget vasárnap a hétvégi Csillagocska családnap. Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkipásztor hirdetett igét.

 

Lerakjuk azokat a terheket, amelyek nem engednek a te parancsolataid szerint élni, letesszük mindazt, ami elválaszt tőled, hagyjuk, hogy a Te szent lelked átformálja a mi életünket – mondta a kezdeti imádság során a lelkipásztor, a későbbiek során pedig az egymás elleni, illetve az egymás mellett vívott küzdelem közötti különbségekről szólt, s arról hogy ez utóbbi típusú küzdelmet kell megtanulniuk a házastársaknak is – nem önmagukért, hanem első sorban a „csillagocskákért”, akiket a Teremtő rájuk bízott.

Megjárta a mélységeket

A hit megharcolásához személyes küzdelemre van szükség, ahogy a gyógyuláshoz is, lábra kell tudni állni, de mindez hit nélkül nem lehetséges, ha nem kapunk felülről utánpótlást, nagyon hamar lemondhatunk egészségünkről, családunkról, sőt, még életünkről is. De nincs az a mese, ahol a hősnek ne lenne szüksége segítségre és nekünk a Jóisten nem akármilyen segítséget adott, hanem Jézus Krisztust, aki megteremtette ennek a győzelemnek a lehetőségét. Isten nem egy magaslati trónon ülő valóság, Ő belenyúlt a mi világunkba és Krisztus által kinyilvánította a kegyelmét. Nem létezik olyan bűn, melyet Isten ne akarna megbocsátani – hiszen nincs az a kísértés és az a mélység, amelyet Ő maga meg ne járt volna. De Krisztus nem csupán végigélte az emberi élet összes fázisát, hanem utat is mutatott arra, hogy miképpen lehet a szeretet hatalmán keresztül győzedelmeskedni. A mai világ embere lassan elveszti a hitét, a folyamatos „kicsik vagyunk, fogyunk, halálraítélt nemzet vagyunk” jellegű kijelentések is hozzájárulnak ehhez. Pedig az igazság az, amit Pál apostol kötelezőnek tartott: mindaz, ami Istentől született legyőzi a világot, a győzelem pedig a mi hitünk. Nem az a lényeg, hogy mennyit élünk, hanem hogy az emberi élet korszakait hogyan és miképpen töltjük meg. Jézus 33 év alatt magára vette egy egész világ bűnét, Árpádházi Szent Erzsébet pedig 24 éven keresztül a hit hordozója, csodatevő szentje volt – nem létezett olyan beteg, akit meg ne gyógyított volna.

Kainok uralkodnak

Ne elégedjünk meg soha a féligazságokkal, s ne veszítsük el a reményt akkor sem, ha a mai tér-idő rendszerünkben a Kainok uralkodnak, osztják a törvényt, meghatározva az emberi élet összetevőit – mondta végezetül. Dr. Pálfi József parókus lelkész mutatta be a fellépő egyesített kórust, mely a Sztárai Mihály énekkar, a Nagyváradi Dalnokok, az Asszonykórus, valamint a Csillagocska egyesített kórus tagjaiból állt, s melynek előadását elismerő szavakkal méltatta később. Megemlítette a Csillagocska családnap legfőbb eseményeit is, majd átadta a szót Béres Klárának, az esemény kurátorának, aki kiemelte a várad-réti közösség összetartozását és a Béres alapítvány nevében kétezer eurót adományozott a tervezett óvoda részére. Béres Merse zongorán előadott erdélyi népdalokkal örvendeztette meg a közönséget, majd Pálfi József szólt Szeghalmy Bálint nagyváradi születésű építész életéről és munkásságáról. Később a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd az templom udvarán, már szemerkélő esőben megkoszorúzták a jeles építész emlékplakettjét, végül pedig a Szózat csendült fel.

Neumann Andrea