Győzött a józan ész

Győzött a józan ész
Bihar megye – Július 24 –én tartotta meg a Margittai Helyi Tanács első soros ülését a polgármesteri hivatal konferenciatermében.

Tizenegy napirendi pontja volt a gyűlésnek, melyek közül tíz esetben, egyetértésben döntő többségű igennel szavaztak a városatyák. Többek között megalakították az időszakos bizottságokat, elbírálták az adókedvezményre benyújtott kérelmeket, megtárgyalták és egyetértettek a költségvetés kiegészítéssel. A történelmi egyházak támogatását lélekszám szerinti leosztás szerint folyósítják, ezért kérték be a tagnyilvántartás számadatát, melyet összevetnek a legutolsó népszámlálási adattal az összeg pontos meghatározására. Végleges döntés a következő ülésen születik. A PSD tanácsosainak kérésére a polgármester tájékoztatott a jelenleg érvényben lévő szerződésekről. Egyetlen pont volt, mely kilógott a sorból és már az ülést megelőző bizottsági gyűléseken is igen nagy port kavart. Az történt ugyanis, hogy az I – VIII osztályos iskola fiatal és kissé túlbuzgó igazgatója úgy gondolta az most a legfontosabb dolga, hogy nevet adjon az általa vezetett intézménynek. A nem egészen átgondolt javaslatot, úgy ahogy a tanári tanácson átvitte, a Városi Tanács azonban már sokkal átgondoltabban és körültekintőbben vizsgálta meg az esetet. Tudva lévő, hogy Margitta három tanintézménye közül kettő román anyanyelvű személyiségről kapta a nevét, a városi kórház és a könyvtár szintén,ezért az RMDSZ frakció ellenezte azt, hogy az intézmény a Liviu Rebreanu nevet kapja. Nem a személyiség ellen emeltek kifogást, hanem azt a tényt hangsúlyozták, hogy egy 45% – ban magyar lakta területen, egy iskola illő, hogy magyar személyiségről legyen elnevezve. Horváth Sándor az RMDSZ frakció nevében kifejtette, hogy az előző négy évben magyar polgármester és tanácsosi többség mellett lett volna alkalom magyar nevet adni az intézményeknek és utcáknak, de az etnikai feszültség elkerülése miatt, inkább lemondtak erről. A teljes egészében RMDSZ által kilobbyzott összegből kicserélték a fent nevezett intézmény valamennyi nyílászáróját, de akkor sem nyújtották be a számlát. Ezért volt váratlan már az első gyűlésen ez a javaslat. Üdvös lenne elkerülni a feszültséget generáló javaslatokat és jó gazdaként a város vezetésére összpontosítani. Gheorghiţă Lupău, a PSD tanácsosa kifejtette, hogy az erkölcsi hiba mellett, eljárási hiba is van a javaslatban, mert nem kértek szakvéleményt a tanügyi bizottságtól, csak a jogitól. Mindemellett hasznosabb lett volna, ha a fiatal kolléga arra fordítja energiáját, hogy az intézet által elköltött pénzről pontosabb és részletesebb kimutatást készít. Végül a szavazáson majdnem európai szellemű döntés született. Az RMDSZ és a PSD tanácsosai nemmel szavaztak, míg a PDL és PNL tanácsosai tartózkodtak. Így 9 nem és 8 tartózkodással egyhangúlag – az összesítéskor a tartózkodás a nem szavazatokat erősíti-elutasították a javaslatot. A PSD komolyan veszi az együttműködési egyezményt és akárcsak az alpolgármester megválasztásakor most is támogatta az RMDSZ frakciót. 

Talpoş Dorel polgármester kifejtette, hogy a javaslat nem az ő ötlete, nem is a véleményét tükrözi, de a beérkezett javaslatot polgármesterként kötelessége volt napirendre tűzni. Arra nem tért ki, hogyan szavazott volna. Az egyebek pontjánál néhány elkövetkezendő javaslatára kérte a Tanács elvi beleegyezését, valószínűleg az ilyen viták megelőzése érdekében. Összesítésben a hangulat nem volt rossz és abban mindannyian egyetértettek, hogy a következő négy évben közös erővel kell húzni a város szekerét lehetőleg egy irányba, a választók érdekeit képviselve.