Gyorsan ment a szóbeli felmérés

Gyorsan ment a szóbeli felmérés
Nem volt nehéz a román nyelv és irodalom kompetencia felmérés, mondták kedden délelőtt az Ady Endre líceumban érettségiző diákok közül többen. Bihar megyében rendben zajlott az első megmérettetés.

A román nyelv és irodalom kompetenciavizsgával kezdődött el kedden az érettségi. Amint Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivő elmondta, Bihar megyében 3579 fiatal iratkozott fel az idei érettségire, közülük 3527-en az idén végeztek, 52 fiatal pedig korábbi évfolyamok során. Öt végzős számára hagyták jóvá, hogy egészségügyi okok miatt különleges körülmények között vizsgázhassanak, mindannyian Váradon érettségiznek: három fiatal a tanintézet földszinti termében érettségizik, s egyikük lediktálja majd a dolgozatot, melyre másfél órával több idő áll majd rendelkezésére. Egy fiatal kórházban érettségizik, egy másik diák számára pedig szintén másfél órányi plusz időt hagytak jóvá.

Jól szerepeltek

Információink szerint fennakadások nélkül zajlott az első szóbeli vizsga Bihar megyében. A megmérettetés menete nem változott tavaly óta: reggel kilenckor kezdődött és mindenkinek 10-15 perc állt rendelkezésére, ezt megelőzően papíron dolgozhatták ki a válaszokat. Alkalmunk nyílt beszélni az Ady Endre líceum néhány végzősével, akik már túl voltak az első megmérettetésen. Legtöbbjük könnyűnek, illetve nagyon könnyűnek találta a próbát, s egy kivétellel a legjobb minősítést kapták. Mint megtudtuk, mindegyik tétel négy kérdésből állt, a válaszokat egy piszkozaton dolgozhatták ki, s amikor sorra kerültek, már csak fel kellett olvasniuk. Legnagyobbrészt nyelvismereti feladatokat kaptak, nem a tananyagra vonatkozóakat – az egyik például az volt, hogy olvassanak fel egy szöveget. A vizsgáztató tanárok közül az egyik a saját tanáruk volt, a másik pedig egy másik román tanár. Jóindulatúak voltak, itt-ott megpróbálták rávezetni őket a helyes válaszra. „Csak azt nem volt ajánlott mondanunk, hogy nem értjük a kérdést” – jegyezte meg egyikük. Amúgy a vizsgáztatás gyorsan ment, tizenegy körül már azokat hívták, akiknek két óra múlva kellett volna sorra kerülniük.

Vizsgák

Szerdán szintén román nyelvi kompetencia felmérés zajlik azokban a tanintézetekben, ahol nem került sorra minden érettségiző. Június 8-án és 9-én anyanyelvi kompetencia felmérés lesz, ezt követi a digitális ismeretekre vonatkozó, majd az idegen nyelvi kompetenciavizsgával folytatódik az érettségi. Az első írásbeli megmérettetés június 26-án lesz, egy napra rá anyanyelvükből vizsgáznak az érettségizők, majd a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. A szaknak megfelelő választott tantárgyból június 30-án írnak dolgozatot. Az első eredményeket július 5-én függesztik ki, s aznap 16-tól 20 óráig nyújthatnak be óvásokat, ezek elbírálása július 6 és 9 között zajlik, a végső eredményeket pedig július 10-én függesztik ki.

Neumann Andrea