Gyorsabb közbeszerzési eljárás, szigorúbb felügyelet

Gyorsabb közbeszerzési eljárás, szigorúbb felügyelet
A Kormányfőtitkárság a Közbeszerzéseket Szabályozó és Felügyelő Országos Hatósággal és a szakminisztériumokkal közösen dolgozta ki azt a Sürgősségi Kormányrendeletet, amellyel módosítják a 34/2006-os közbeszerzési, középítkezési és közszolgáltatási koncessziós szerződéseket szabályozó rendeletet.

A módosításokat szerdai ülésén hagyta jóvá a Kormány. Cseke Attila kormányfőtitkár-helyettes tájékoztatása szerint, a cél a közbeszerzési eljárások operatívabbá tétele, felgyorsítása, éppen ezért, az egyik legfontosabb módosítás azoknak a határértékeknek a növelése, amelyeken belül a közintézmények alkalmazhatják a közvetlen ajánlattétel kérésének eljárását, vagy közvetlen módon szerződhetnek le termékeket, szolgáltatásokat, vagy munkálatokat. Ez a maximális határérték, amely a szállítmányozás és a szolgáltatások esetében korábban 40.000 euró volt, most 75.000 euróra növekedett, a munkálatok esetében pedig az eddigi 250.000 eurós maximum érték 500.000 euróra emelkedik.

Továbbá, a 19. cikkely szerint a módosított jogszabály nem vonatkozik azokra a közbeszerzési szerződésekre, amelyek értéke 10.000 euró alatti – az eddigi 5000 euró helyett. A jogszabály-módosítás másik fontos célja a fellebezések elbírálási eljárásának felgyorsítása. Ennek megfelelően, a hatékonyságért, ha egy közbeszerzési eljárás több részből áll, csak azokat a részeit függesztik fel, amelyek ügyében fellebeztek, anélkül, hogy ez érintené az eljárás többi részét. A jövőben a fellebező köteles lesz a fellebezésről egy másolatot eljuttatni a szerződő közintézményhez is, a fellebezés iktatásától számított egy munkanapon belül, ellenkező esetben visszautasítják a fellebezést.

Ugyanakkor a szerződő közintézmény köteles a fellebezés átvételétől számított 5 napon belül a Fellebezéséket Elbíráló Országos Tanácshoz továbbítani, minden, az illető eljárásra vonatkozó releváns dokumentumot. A jogszabály-módosítás biztosítja a jövőben a szerződő közintézményeknek azt a jogot, hogy jogorvoslatot és kártérítést  kérhessenek, amennyiben a fellebezés visszaélésnek bizonyul. A 275. cikkely 2. bekezdésének módosítása szerint a fellebezések elbírására kiszabott maximális 30 napos határidőt semmilyen esetben nem szabad túllépni, még akkor sem, ha a Tanács kiegészítő dokumentok bemutatását kéri az érintett felektől.

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának gyorsítását szolgálja az a  módosítás is, miszerint az eredmény közlésétől a szerződés megkötéséig számított határidőket 15-ről 10, illetve 7-ről 5 napra csökkentették. Kiemelkedő jelentőségű továbbá az a módosítás, amely a Közbeszerzéseket Szabályozó és Felügyelő Hatóság számára biztosítja a lehetőséget, hogy kérhesse a bíróságon azoknak a szerződéseknek és keret-egyezményeknek a semmissé nyílvánítását, amelyek a törvényes előírások súlyos megsértésével jöttek létre, ezzel is biztosítva az eljárások lebonyolításának törvényességét és átláthatóságát. Egy további cikkely módosítása szerint a jövőben nem pályázhatnak közbeszerzési eljárásra azok a jogi személyek, amelyek az utóbbi két évben nem teljesítették a szerződésben vállalt feltételeket, súlyos károkat okozva ezzel a kedvezményezettnek.

A 24. Sürgösségi Kormányrendelet életbe lépése óta a gyakorlatból kiderült, hogy szükség van a módosításra. A jelzések nyomán is, a Kormány – együttműködve az Európai Bizottság  illetékes hatóságával is – azt próbálta elérni, hogy a szabályozás nyomán a közbeszerzési folyamat gyorsabb és átláthatóbb legyen – nyilatkozta Cseke Attila.

Kapcsolódó cikk:

  • Véget ért a bojkott?