György István

György István
Örökké tartó fájdalommal a szívemben emlékezem drága, jó férjemre, GYÖRGY ISTVÁNRA, aki ma egy éve örökre itt hagyott engem. Örökké bánatos felesége Marika.