Gyógyüdülési jegyek

A Bihar megyei Nyugdíjpénztárnak 98, 6. szériás, május 23-i kezdetű gyógyüdülési jegyet osztottak ki a következő gyógyüdülő helyekre: Püspökfürdő, Algyógy, Kovászna, Menyháza.

A jegyeket a pénztár székhelyén lehet átvenni hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között, pénteken pedig 8 és 13 óra között, egészen május 16-a 14 óráig. Az át nem vett jegyek újraosztása május 17-én, 8 órától kezdődik.

A gyógyüdülési jegyeket személyesen az igénylőnek, vagy az igénylő által közjegyzőileg meghatalmazott személynek adják át. Az átvételnél fel kell mutatni az áprilisi nyugdíjszelvényt (eredeti és másolat), továbbá a háziorvostól vagy szakorvostól kapott küldőcédulát is, szintén eredetiben és másolatban.